Komunikacijski doseg brezžične povezave Bluetooth je kratek ali zvok preskakuje.

 • Slušalke preklopite v način »Prednost stabilne povezave«. Za podrobnosti glejte »Izbira načina kakovosti zvoka«.
 • Odstranite ovire med anteno naprave Bluetooth, s katero želite povezati slušalke, in vgrajeno anteno v slušalkah. Antena slušalk je vgrajena na mestu, ki je na sliki prikazano s prekinjeno črto.

  A: mesto vgrajene antene

 • V naslednjih primerih lahko pride do prekinitve povezave Bluetooth ter šuma ali izpada zvoka.
  • Ko je med slušalkami in napravo Bluetooth človeško telo
   Napravo Bluetooth postavite tako, da bo obrnjena v isto smer kot antena na slušalkah, da izboljšate povezavo Bluetooth.
  • Če je med slušalkami in napravo Bluetooth ovira, na primer kovinska pregrada ali stena.
  • Na mestih z brezžično povezavo LAN ali kjer je v uporabi mikrovalovna pečica, nastajajo elektromagnetni valovi itd.
 • To lahko odpravite tako, da spremenite nastavitve kakovosti za brezžično predvajanje ali v oddajni napravi način brezžičnega predvajanja nastavite na SBC. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena oddajni napravi.
 • Ker naprave Bluetooth in Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) uporabljajo enako frekvenco (2,4 GHz), lahko pride do mikrovalovnih motenj, ki lahko povzročijo šum, izpad zvoka ali prekinitev komunikacije, če te slušalke uporabljate v bližini naprave Wi-Fi. V teh primerih lahko ukrepate na spodnje načine.
  • Slušalke uporabljajte vsaj 10 m stran od naprave Wi-Fi.
  • Če slušalke uporabljate na manj kot 10 m od naprave Wi-Fi, napravo Wi-Fi izklopite.
  • Te slušalke in napravo Bluetooth postavite čim bližje skupaj.
 • Če glasbo poslušate prek pametnega telefona, lahko stanje izboljšate tako, da zaprete nepotrebne aplikacije ali pametni telefon zaženete znova.