Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

  1. Če uporabljate napravo, ki podpira povezovanje na en dotik (NFC), se z napravo znova dotaknite slušalk. (Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.) Če uporabljate napravo, ki ne podpira povezovanje na en dotik (NFC), uporabite napravo Bluetooth.

    Po prekinitvi povezave boste slišali glasovno navodilo »BLUETOOTH disconnected« (Povezava BLUETOOTH je prekinjena).

  2. Izklopite slušalke.

    Slišali boste glasovno navodilo »Power off« (Izklop).

Namig

  • Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava Bluetooth pri nekaterih napravah Bluetooth prekine samodejno.