Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows 7)

Seznanitev je postopek vzpostavljanja brezžične povezave med dvema napravama Bluetooth. Če želite vzpostaviti povezavo Bluetooth med slušalkami in drugo napravo, morate napravi najprej seznaniti.

Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

 • Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
 • Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m .
 • Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
 • Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
 • Pri določenih računalnikih je treba vklopiti vgrajeni adapter Bluetooth. Za podrobnosti o adapterju Bluetooth in postopku vklopa glejte navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
 1. Zaženite način seznanitve slušalk.

  Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

  Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb in ga držite približno 7 sekund.

  Preverite, ali indikatorska lučka izmenoma utripa modro in rdeče, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH pairing« (Seznanitev BLUETOOTH).

 2. Računalnik zbudite iz načina mirovanja.
 3. V računalniku zaženite iskanje slušalk.
  1. Kliknite gumb [Start], nato izberite [Devices and Printers].
  2. Kliknite [Add a device].

 4. Izberite [WH-CH700N], nato kliknite [Next].

  Če računalnik zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

  Slušalke in računalnik sta seznanjena ter povezana. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

  Če se povezava ne vzpostavi, glejte »Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 7), za katerega ste že izvedli seznanitev«.

  Če na zaslonu ni možnosti [WH-CH700N], ponovite postopek od 3. koraka dalje.

  *Ključ imenujemo tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

Namig

Opomba

 • Če se napravi ne seznanita v približno 5 minutah, bo način seznanitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
 • Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba znova seznanjati, razen v naslednjih primerih:
  • Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
  • Ko seznanite z 9. napravo.

   Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami, se pri seznanjanju izbriše naprava, ki najdlje ni bila povezana s slušalkami.

  • Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
  • Ko so slušalke inicializirane.

   Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave Bluetooth izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.

 • Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.