Preverjanje napolnjenosti baterije

Napolnjenost baterije lahko preverite.

Ko slušalke vklopite, indikatorska lučka (modra) dvakrat utripne, nato pa začne utripati indikatorska lučka (rdeča).

Če gumb pritisnete, medtem ko so slušalke vklopljene, bo indikatorska lučka (rdeča) začela utripati, da prikaže stanje napolnjenosti baterije.

Indikatorska lučka (rdeča) utripa glede na stanje napolnjenosti baterije, kot je prikazano v nadaljevanju.

3-krat zautripa - - - - : polna »Battery level high« (Baterija je polna)

2-krat zautripa - - : na pol prazna »Battery level medium« (Baterija je na pol prazna)

1-krat : Prazna (potrebno je polnjenje) »Battery level low« (Baterija je prazna)

Ko je baterija skoraj popolnoma prazna

Indikatorska lučka zasveti rdeče. Ko se baterija izprazni, se zasliši opozorilni pisk in glasovno navodilo »Please recharge headset« (napolnite slušalke), slušalke pa se samodejno izklopijo.

Ko uporabljate iPhone ali iPod touch

Ko so slušalke priključene v iPhone ali iPod touch (iOS), ki podpira HFP (Hands-free Profile ), se bo na zaslonu pojavila ikona, ki prikazuje preostalo napolnjenost baterije slušalk.

Naprave, ki jih je mogoče uporabiti

iPhone ali iPod touch, ki podpira HFP (Hands-free Profile) (iOS 5.0 ali novejši)

iOS 10.2 ali novejši

iOS 7.0 ali novejši

iOS 5.X/6.X

A: preostala napolnjenost baterije slušalk

B: 100 % do 70 %

C: 70 % do 50 %

D: 50 % do 20 %

E: 20 % ali manj (potrebno je polnjenje)

Namig

  • Napolnjenost baterije lahko preverite tudi prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«. To aplikacijo podpirajo pametni telefoni Android in naprave iPhone/iPod touch.

Opomba

  • Če slušalke z napravo iPhone ali iPod touch povežete v načinu »Media audio« (A2DP) in samo z večtočkovno povezavo, stanje napolnjenosti baterije ne bo pravilno prikazano.