USB-tilslutning

Vælger USB-tilslutningsmetoden, når dette produkt tilsluttes til en computer osv.

Vælg MENU (Netværk) → [Kont. m, smartphone][Kont. m, smartphone][Fra] på forhånd.
Indstil desuden MENU (Netværk) → [Fjern-pc-funktion][Fjern-pc] til [Fra].

  1. MENU(Opsætning) → [USB-tilslutning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Opretter automatisk en masselagrings- eller MTP-tilslutning afhængigt af den computer eller andre USB-enheder, som skal tilsluttes.
Masselager:
Opretter en masselagringstilslutning mellem dette produkt, en computer og andre USB-enheder.
MTP:
Opretter en MTP-tilslutning mellem dette produkt, en computer og andre USB-enheder.
  • Hukommelseskortet i hukommelseskortåbning 1 er mål for tilslutning.

Bemærk!

  • Det kan tage noget tid at oprette forbindelsen mellem dette produkt og en computer, når [USB-tilslutning] er indstillet til [Auto].