Sletning af et vist billede

Du kan slette et vist billede. Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Bekræft det billede som skal slettes på forhånd.

  1. Vis det billede du vil slette.
  2. Tryk på (Slet)-knappen.
  3. Vælg [Slet] vha. kontrolhjulet.
    • Hvis der er vedhæftet et stemmememo til det billede, der skal slettes, skal du vælge [Slet billedet og stemmememoet].

Bemærk!

  • De beskyttede billeder kan ikke slettes.