Format (stillbillede)

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Format] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

3:2:
Samme bredde-højde-forhold som 35 mm film
4:3:
Bredde-højde-forholdet er 4:3.
16:9:
Bredde-højde-forholdet er 16:9.
1:1:
Det vandrette og lodrette forhold er ens.