Forside

 1. ON/OFF (Strøm)-kontakt/Udløserknap
 2. Forreste vælger

  Du kan hurtigt justere indstillingerne for hver enkelt optagetilstand.

 3. Infrarød fjernbetjeningssensor
 4. Objektivfrigørelsesknap
 5. Mikrofon

  Dæk ikke denne del til ved filmoptagelse. Dette kan medføre støj eller sænke lydstyrken.

 6. AF-lampe/Selvudløserlampe

  Når objektivet er fjernet

 7. Monteringsindeks
 8. Billedsensor*
 9. Fatning
 10. Objektivkontakter*


* Rør ikke direkte ved disse dele.