Wi-Fi-indstillinger: Frekvensbånd (modeller, som understøtter 5 GHz)

Indstiller frekvensbåndet for Wi-Fi-kommunikationer. [5 GHz] har hurtigere kommunikationshastigheder og mere stabile dataoverførsler end [2,4 GHz]. [Frekvensbånd]-indstillingen gælder kun for [Send til smartphone], [Kont. m, smartphone] og [Fjern-pc] (Wi-Fi Direct).

  1. MENU(Netværk) → [Wi-Fi-indstillinger][Frekvensbånd] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

2,4 GHz/5 GHz

Bemærk!

  • Hvis der er både 2,4 GHz-og 5 GHz-adgangspunkter med samme SSID og krypteringsformat, vises adgangspunktet med det kraftigste radiofelt.