Overside

 1. Tilstandsknap

  Tilstandsknappen er låst op, mens du holder ned på midten af oplåsningsknappen.

 2. Bagerste vælger

  Du kan hurtigt justere indstillingerne for hver enkelt optagetilstand.

 3. Eksponeringskompensationsvælger

  Hvis du trykker på låseknappen i midten, skifter eksponeringskompensationsvælgeren mellem låst og ulåst status. Vælgeren låses op, når låseknappen er skubbet op, og den hvide linje er synlig.

 4. Mærke for billedsensorposition
  • Billedsensoren er den sensor, som konverterer lys til et elektrisk signal. -mærket viser placeringen af billedsensoren. Når du måler den præcise afstand mellem kameraet og motivet, skal du se positionen af den vandrette linje.

  • Hvis motivet er tættere på end den mindste optagetilstand for objektivet, kan fokuseringen ikke bekræftes. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem motivet og kameraet.
 5. C1-knap (Brugertilpasningsknap 1)
 6. C2-knap (Brugertilpasningsknap 2)
 7. Multiinterface-tilbehørssko*

  Visse tilbehør kan muligvis ikke komme helt ind og rager ud fra multiinterface-tilbehørsskoen bagtil. Men når tilbehøret når den forreste ende af skoen, er tilslutningen gennemført.

 8. Øverste: Tilstandsknap for fremføring

  Tilstandsknappen for fremføring er låst op, mens oplåsningsknappen i midten trykkes ned.

  Nederste: Fokustilstandsvælger

  Fokustilstandsvælgeren er låst op, mens oplåsningsknappen foran trykkes ned.


* For detaljer om kompatibelt tilbehør til multiinterface-tilbehørsskoen skal du besøge Sony-websiden eller konsultere din Sony-forhandler eller det lokale autoriserede Sony-serviceværksted.Tilbehør til tilbehørsskoen kan også anvendes. Der garanteres ikke for betjeninger med tilbehør fra andre producenter.