Vælg 4K-udgang (film)

Du kan indstille, hvordan der skal optages film og foretages HDMI-udgang, når dit kamera er tilsluttet til 4K-kompatible eksterne optage-/afspilningsenheder osv.

 1. Drej tilstandsknappen til (film).
 2. Tilslut kameraet til den ønskede enhed via et HDMI-kabel.
 3. MENU (Opsætning) → [Vælg 4K-udgang] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Hukom.kort+HDMI:
Udsender samtidigt til den eksterne optage-/afspilningsenhed og optager på kameraets hukommelseskort.
Kun HDMI(30p):
Udsender en 4K-film i 30p til den eksterne optage-/afspilningsenhed uden at optage på kameraets hukommelseskort.
Kun HDMI(24p):
Udsender en 4K-film i 24p til den eksterne optage-/afspilningsenhed uden at optage på kameraets hukommelseskort.
Kun HDMI(25p) *:
Udsender en 4K-film i 25p til den eksterne optage-/afspilningsenhed uden at optage på kameraets hukommelseskort.

*Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til PAL.

Bemærk!

 • Dette punkt kan kun indstilles, når kameraet er i filmtilstand og tilsluttet til en 4K-kompatibel enhed.
 • Når [Kun HDMI(30p)], [Kun HDMI(24p)] eller [Kun HDMI(25p)] er indstillet, vil [HDMI-info.visn.] midlertidigt blive indstillet til [Fra].
 • Der udsendes ingen 4K-film til den tilsluttede 4K-kompatible enhed under optagelse i slowmotion/hurtigmotion.
 • Når [Kun HDMI(30p)], [Kun HDMI(24p)] eller [Kun HDMI(25p)] er indstillet, flytter tælleren ikke fremad (den faktiske optagetid tælles ikke), mens filmen optages på en ekstern optage-/afspilningsenhed.
 • Når du optager 4K-film vha. indstillingen [Hukom.kort+HDMI], udsendes filmene ikke til en enhed, der er tilsluttet via HDMI-kabel, hvis du samtidig optager en proxyfilm. Hvis du ønsker at bruge HDMI-udgang, skal du indstille [Proxyoptagelse] til [Fra]. (I så fald gælder det, at hvis du indstillinger [Optageindstilling] til andre værdier end [24p], vises billedet ikke på kameraets skærm).
 • Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K] og kameraet er tilsluttet via HDMI, er følgende funktioner delvist begrænsede.
  • [Ansigt/øjenprio. AF]
  • [Ansigtspri. multimål]
  • Sporingsfunktion