Antistøvfunktion

Hvis der kommer støv eller snavs ind i kameraet, og det sætter sig på overfladen af billedsensoren, skal du rengøre billedsensoren vha. [Rensetilstand]. Du kan også indstille, om lukkeren skal lukkes eller ej, når du slukker for kameraet, så det forhindres, at støv eller snavs sætter sig fast på billedsensoren.

Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.00 eller senere.

  1. MENU (Opsætning) → [Antistøvfunktion] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Rensetilstand :
Billedsensoren vibrerer en lille smule for at ryste støvet af. Brug en blæser, der fås i handlen, til at rengøre billedsensorens overflade om nødvendigt.
Lukker v. sluk f strøm :
Indstiller, om lukkeren skal lukkes, når du slukker for kameraet. ([Til]/[Fra])
  • Hvis du vælger [Til], lukker lukkeren, når du indstiller ON/OFF (strøm)-kontakten til OFF, mens kameraet er tændt. Bemærk, at det kan tage noget tid, før lukkeren lukker, efter du har indstillet ON/OFF (strøm)-kontakten til OFF.
    Lukkeren afgiver også en lyd, når ON/OFF (strøm)-kontakten er indstillet til ON eller OFF.

Tip!

  • Hvis du selv vil rengøre billedsensoren, skal du udføre [Rensetilstand] eller indstille [Lukker v. sluk f strøm] til [Fra].

Bemærk!

  • Når [Lukker v. sluk f strøm] er indstillet til [Til], skal du montere objektivdækslet, inden du opbevarer kameraet. Ellers kan en kraftig lyskilde (som f.eks. sollys) blive fokuseret inde i kameraet, hvilket kan forårsage røg eller brand. Selv hvis lyskilden er en smule væk fra billedvinklen, kan den stadig forårsage røg eller brand, når objektivdækslet ikke er monteret.
  • Rør ikke ved den lukkede lukker med fingrene, og rengør den ikke med en blæser. Lukkeren kan muligvis blive beskadiget.
  • Hvis der er en risiko for, at vanddråber sætter sig fast på lukkeren, skal du indstille [Lukker v. sluk f strøm] til [Fra]. Hvis [Lukker v. sluk f strøm] er indstillet til [Til], kan vanddråber muligvis sætte sig fast på lukkeren og forårsage en funktionsfejl.
  • Sørg for, at det resterende batteriniveau er (3 resterende batteriikoner) eller mere, inden du udfører rengøring.
  • Selv hvis [Lukker v. sluk f strøm] er indstillet til [Til], lukker lukkeren ikke, når strømmen slukkes pga. aktivering af den strømbesparende tilstand, eller fordi batteriet er opbrugt. I dette tilfælde kan du lukke lukkeren ved at tænde og slukke for kameraet igen.