Indstiller metoden for spring mellem billeder (Indst. f. billedspring)

Indstiller hvilken vælger og metode, som skal anvendes til at springe mellem billeder under afspilning. Denne funktion er praktisk, når du ønsker at finde et af mange optagede billeder. Du kan også hurtigt finde beskyttede billeder eller billeder, som er indstillet med en bestemt bedømmelse.

  1. MENU(Afspil) → [Indst. f. billedspring] → ønsket punkt.

Detaljer om menupunkt

Vælg vælger:
Vælger vælgeren, der skal anvendes til spring mellem billeder.
Billedspringsmetode:
Indstiller metoden for afspilning med billedspring.

Bemærk!

  • En gruppe tælles som ét billede, når [Billedspringsmetode] er indstillet til [Et efter et], [Med 10 billeder] eller [Med 100 billeder].
  • Når [Billedspringsmetode] er indstillet til en anden parameter end [Et efter et], [Med 10 billeder] eller [Med 100 billeder], er billedspring kun tilgængelig, hvis [Visningstilstand] er indstillet til [Datovisning]. Hvis [Visningstilstand] ikke er indstillet til [Datovisning], afspiller kameraet altid hvert billede uden spring, når du anvender den vælger, der er valgt med [Vælg vælger].
  • Når du anvender funktionen billedspring, og [Billedspringsmetode] er indstillet til en anden parameter end [Et efter et], [Med 10 billeder] eller [Med 100 billeder], springes filmfiler altid over.