Forskelle mellem funktionerne [Anti-flicker-opt.] og [Højfrekvens-flicker]

Dette kamera har to forskellige funktioner til at reducere effekten af flimmer fra kunstige lyskilder (som f.eks. fluorescerende lys eller LED-lys).

Funktionerne for hver enkelt funktion og de tilsvarende optageforhold er som følger.

Funktioner og optageforhold Anti-flicker-opt. Højfrekvens-flicker *1
Funktioner Kameraet kan time optagelsen af billeder til øjeblikke, hvor flimmer vil have mindre betydning, ved at detektere flimmerfrekvensen automatisk. Du kan justere lukkerhastigheden manuelt, mens du kontrollerer effekten af flimmer på skærmen.
Stillbilleder/film Kun stillbilleder Stillbilleder/film
Lukkertype Kun mekanisk lukker Elektronisk lukker/mekanisk lukker*2
Eksponeringstilst. P (Auto programmeret) / A (Blændeprioritet) / S (Lukkerhast.prior.) / M (Manuel eksp.) S (Lukkerhast.prior.) / M (Manuel eksp.)
Typer af flimmer, som kan detekteres Kun flimmer med en frekvens på 100 Hz eller 120 Hz (som f.eks. fluorescerende lys)*3 Flimmer med en frekvens på 100 Hz eller 120 Hz (som f.eks. fluorescerende lys) og flimmer med en frekvens højere end 100 Hz eller 120 Hz (som f.eks. LED-lys)

*1Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.00 eller senere.

*2Jo hurtigere du indstiller lukkerhastigheden, desto større er sandsynligheden for, at der er en forskel mellem skærmvisningen inden optagelse og det optagede billede. Sørg for, at effekten af flimmer reduceres i det optagede billede.

*3Selv når [Anti-flicker-opt.] er indstillet til [Til], kan kameraet ikke detektere andre flimmerfrekvenser end 100 Hz eller 120 Hz.

For oplysninger om flimmer skal du se den følgende URL:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/ilc/flicker/01/l/index.php

Tip!

  • Når du optager med den mekaniske lukker, kan effekten af flimmer reduceres ved at anvende [Anti-flicker-opt.] og [Højfrekvens-flicker]sammen, selv i et optagemiljø hvor der både opstår 100 Hz/120 Hz-flimmer og flimmer med højere frekvens. I dette tilfælde skal du først indstille [Anti-flicker-opt.] til [Til] og derefter justere lukkerhastigheden med [Højfrekvens-flicker] inden optagelse af billeder.