Sidevisning

 1. LAN-terminal
 2. (Blitzsynkronisering)-terminal
 3. Højttaler
 4. (Mikrofon)-stik

  Når der er tilsluttet en ekstern mikrofon, slukkes den indbyggede mikrofon automatisk. Hvis den eksterne mikrofon er en type, som strømforsynes via stikket, forsynes strømmen til mikrofonen fra kameraet.

 5. (Hovedtelefoner)-stik
 6. HDMI-mikro-jackstik
 7. USB Type-C-terminal
 8. Multi/Mikro-USB-terminal*

  Denne terminal understøtter mikro-USB-kompatible enheder.

 9. Opladelampe
 10. Kroge til skulderrem

  Monter begge remmens ender på kameraet.

 11. (N-mærke)
  • Dette mærke angiver berøringspunktet for tilslutning af kameraet og en smartphone med NFC-funktion.

  • NFC (Near Field Communication) er en international standard for trådløs kommunikationsteknologi over kort afstand.
 12. SLOT 1 (Hukommelseskortåbning 1)

  Understøtter kun SD-kort (kompatible med UHS-I og UHS-II)

 13. SLOT 2 (Hukommelseskortåbning 2)

  Understøtter kun SD-kort (kompatible med UHS-I og UHS-II)


* For detaljer om kompatibelt tilbehør til Multi/Mikro-USB-terminalen skal du besøge Sony-websiden eller konsultere din Sony-forhandler eller det lokale autoriserede Sony-serviceværksted.


Bemærkninger om USB-terminaler

Du kan bruge enten USB Type-C-terminal eller Multi/Mikro-USB-terminal til strømforsyning, opladning af batteriet og USB-kommunikationer. Men du kan ikke udføre disse operationer med begge terminaler på samme tid.

 • Batteriets opladningstid ændres ikke i overensstemmelse med den terminal, som du bruger.
 • Du kan bruge tilbehør til Multi/Mikro-USB-terminalen, som f.eks en fjernbetjening (sælges separat), mens der forsynes strøm eller udføres optagelse med PC-fjernbetjening ved brug af USB Type-C-terminalen.


Bemærkninger til terminaldækslet

Sørg for, at terminaldækslet er lukket inden brug.


Bemærkninger om kabelbeskytteren

Brug kabelbeskytteren til at forhindre, at kablet afbrydes, når du optager billeder med kablet tilsluttet.


Sådan monteres kabelbeskytteren

 1. Åbn begge stikdæksler på skærmsiden.
 2. Før de to kroge (A) på bagsiden af kabelbeskytteren ind i de to hakker (B) til venstre for USB type-C-terminalen og multi/mikro-USB-terminalen, og ret derefter kabelbeskytteren ind efter terminaldelen på kameraet.
 3. Tryk fastgørelsesskruen (C) ind, og drej den for at fastgøre kabelbeskytteren.

 4. Sæt kablet i et af stikkene.
 5. Sæt kablet i holderdelen og fastgør derefter kablet med fastgørelsesdrejeknappen (D).


Sådan fjernes kabelbeskytteren

Løsn fastgørelsesskruen, og fjern derefter kabelbeskytteren.