Kablet LAN-indstil.

Konfigurerer et kabelført LAN.

 1. MENU(Netværk) → [Kablet LAN-indstil.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

IP-adresseindstilling:
Indstiller, om IP-adressen for det kabelførte LAN skal konfigureres automatisk eller manuelt.
Vis kablet LAN-info.:
Viser kablet LAN-information for dette produkt som f.eks. MAC-adresse eller IP-adresse.


IP-adresse:
Hvis du indtaster IP-adressen manuelt, skal du indtaste den faste adresse.
Subnetmaske/Standardgateway/Primær DNS-server/Sekundær DNS-serv.:
Hvis du har indstillet [IP-adresseindstilling] til [Manuel], skal du indtaste hver enkelt adresse i overensstemmelse med dit netværksmiljø.


Tip!

 • Anden information end den MAC-adresse, som vises under de følgende forhold.
  • [FTP-funktion] under [FTP-overførselsfunk.] er indstillet til [Til], og der er oprettet en kablet LAN-tilslutning.
  • [Fjern-pc] er indstillet til [Til] og [Fjern-pc-tilsl.metod.] til [Kablet LAN] under [Fjern-pc-funktion], og der er blevet oprettet en kablet LAN-tilslutning.

Sådan får du vist QR Code for MAC-adressen

 • Du kan importere MAC-adressen på dette kamera til en smartphone. Brug en af de følgende metoder til at få vist QR Code på skærmen, og læs QR Code vha. Transfer & Tagging add-on-smartphoneapplikationen. (når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.00 eller senere)
  • Når kameraet er slukket, skal du tænde for kameraet, mens du trykker på (Afspil)-knappen.
  • Tryk på (Slet)-knappen på [Vis kablet LAN-info.]-skærmen.

  For oplysninger om hvordan du læser QR Code vha. Transfer & Tagging add-on, skal du se følgende supportside.

  https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/l/macaddress/index.php

  Transfer & Tagging add-on er kun tilgængelig i visse lande og regioner.