Tietoja merkkivaloista

Latauksen merkkivalo (oranssi)

Sammuu Kaiuttimen lataus on valmis.
Syttyy Kaiuttimen lataus on käynnissä.
Välkkyy hitaasti Kun sisäisessä uudelleenladattavassa akussa on virtaa 20 % tai vähemmän, kuulet kaiuttimesta merkkiäänen*, joka merkitsee, että virta on loppumassa. Lataa kaiutin.
Välkkyy epäsäännöllisesti Kun sisäisessä uudelleenladattavassa akussa on virtaa alle 1 %, kuulet kaiuttimesta merkkiäänen*, joka merkitsee, että akussa ei ole virtaa. Lataa kaiutin.
Välkkyy 3 kertaa ja sammuu
 • Jos valkoinen(virta) ‑merkkivalo ja latauksen merkkivalo välkkyvät samanaikaisesti 3 kertaa, kun asetat sormenpääsi kosketusanturille, kosketusanturi on poistettu käytöstä.

  Poista ”Sony | Music Center” ‑sovelluksessa valinta ”Poista kosketusanturi käytöstä” ‑valintaruudusta.

 • Jos latauksen merkkivalo välkkyy 3 kertaa, kun kytket kaiuttimen päälle, minkä jälkeen kaiutin sammuu, sisäisessä uudelleenladattavassa akussa ei ole virtaa. Lataa kaiutin.

Huomautus

 • Niin kauan kuin kaiutin on yhdistetty pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla, kaiuttimen sisäinen akku pystyy latautumaan, vaikka kaiutin olisi kytketty päälle.

  Kaiuttimen käytön mukaan latauksen valmistuminen voi kuitenkin kestää kauan. On suositeltavaa kytkeä kaiutin pois päältä ennen akun latausta.

 • Jos käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, USB-verkkovirtalaitteen tyypin ja määritysten mukaan sisäisen uudelleenladattavan akun jäljellä oleva virtataso voi pienentyä tai kaiutin sammua, vaikka kaiutin olisi yhdistetty pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen avulla. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö. Jos näin tapahtuu, sammuta kaiutin ja anna akun latautua täysin, ennen kuin käytät kaiutinta.

 • Jos ympäristön lämpötila on erittäin matala tai korkea, sisäisen akun lataus keskeytyy turvallisuussyistä. Lataus voi keskeytyä myös, jos se kestää pitkään. Jos näin tapahtuu, nosta tai alenna lämpötilaa, kunnes käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C, irrota ja yhdistä USB-kaapeli ja anna sitten akun latautua uudestaan.

(virta) ‑merkkivalo

Sammuu Kaiutin sammuu.
Syttyy (valkoinen) Kaiutin on kytketty päälle.
Syttyy (oranssi) BLUETOOTH-valmiustilan toiminto on aktivoitu. (Edellyttäen, että kaiutin on yhdistetty pistorasiaan USB-verkkovirtasovittimen (saatavana kaupoista) avulla.)
Välkkyy (valkoinen tai oranssi)
 • Joka kerran, kun painat -/+ (äänenvoimakkuus) ‑painikkeita, merkkivalo välkkyy kerran.

 • Kun käytät -/+ (äänenvoimakkuus) ‑painikkeita ja äänenvoimakkuus asetetaan alhaisimmalle (0) tai korkeimmalle (50 tasolle musiikin toistoa varten / 15 puheluiden soittamista varten) tasolle, merkkivalo välkkyy 3 kertaa.

 • Kun + (äänenvoimakkuus) ‑painiketta ja - (äänenvoimakkuus) ‑painiketta painetaan ja pidetään painettuina samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan ja Autom. Valmiustila ‑toiminto on kytketty päälle, (virta) ‑merkkivalo sammuu ja välkkyy sitten kahdesti oranssina.

 • Kun + (äänenvoimakkuus) ‑painiketta ja - (äänenvoimakkuus) ‑painiketta painetaan ja pidetään painettuina samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan ja Autom. Valmiustila ‑toiminto on kytketty pois, (virta) ‑merkkivalo sammuu ja välkkyy sitten 3 kertaa oranssina.

 • Ohjelmistopäivityksen edistymisen mukaan (virta) ‑merkkivalon valkoinen välkkymiskuvio muuttuu (välkkyy 5 kertaa, välkkyy 4 kertaa, välkkyy 1 kerran, sammuu*).

 • Kun kytket kaiuttimen päälle ensimmäisen kerran ohjelmistopäivityksen jälkeen, (virta) ‑merkkivalo välkkyy 3 kertaa valkoisena.

 • Kun ”Sony | Music Center” peruuttaa ohjelmistopäivityksen, (virta) ‑merkkivalo välkkyy 4 kertaa valkoisena.

 • Kun ohjelmistopäivitys epäonnistuu, (virta) ‑merkkivalo välkkyy 4 kertaa oranssina.

Välkkyy kahdesti kerrallaan (oranssi) Kaiutin on havainnut poikkeaman sisäisen akun latauksen aikana. Keskeytä akun lataaminen, odota hetki ja lataa kaiutin sitten uudestaan. Saat lisätietoja kohdasta ”Huomautuksia lataamisesta”.
Välkkyy 3 kertaa (valkoinen)

Jos (virta) ‑merkkivalo ja oranssi latauksen merkkivalo välkkyvät samanaikaisesti 3 kertaa, kun asetat sormenpääsi kosketusanturille, kosketusanturi on poistettu käytöstä.

Poista ”Sony | Music Center” ‑sovelluksessa valinta ”Poista kosketusanturi käytöstä” ‑valintaruudusta.

* Tilanteen mukaan et ehkä näe kaikkia välkkymiskuvioita.

(BLUETOOTH) ‑merkkivalo (sininen)

Syttyy Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.
Välkkyy kahdesti kerrallaan

Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

Välkkyy hitaasti

Kaiutin odottaa BLUETOOTH-yhteyden muodostumista.

Välkkyy 3 kertaa Kun ohjelmistopäivitys on valmis, sekä BLUETOOTH‑merkkivalo että valkoinen (virta) ‑merkkivalo välkkyvät.

ST PAIR (Stereopari) ‑merkkivalo (valkoinen)

Välkkyy

Kaiutin odottaa yhteyden muodostumista Stereopari-toimintoon.

ST PAIR (Stereopari) ‑merkkivalo välkkyy, kun yhteys Stereopari-toimintoon epäonnistuu.

Syttyy Stereopari-toimintoa käytetään kaiuttimella.