Uniajastin-toiminnon käyttäminen

 1. Paina kaiuttimen pohjassa olevaa (ajastin) ‑painiketta.

  Merkkiääni* ilmaisee, että Uniajastin on asetettu. Virta sammuu automaattisesti 60 minuutin kuluttua.

  Uniajastin-toiminnon peruuttaminen

  Paina (ajastin) ‑painiketta uudelleen.

  Merkkiääni* ilmaisee, että Uniajastin on peruutettu.

Vihje

 • Voit asettaa ajastimen keston myös ”Sony | Music Center” ‑sovelluksessa.

 • Kun Uniajastin on aktiivinen, Autom. Valmiustila ‑toiminto on poissa käytöstä.