Kaiuttimen lataaminen

Kaiutin toimii virralla, joka tulee pistorasiasta, johon on yhdistetty USB-verkkovirtalaite (saatavana kaupoista), tai sisäisestä uudelleenladattavasta litiumioniakusta.

Kun kaiutinta käytetään ensimmäisen kerran, varmista, että lataat sisäistä akkua yli 1 tunnin ajan, ennen kuin kytket kaiuttimen päälle.

Kun sisäinen akku ladataan etukäteen, voit käyttää kaiutinta pelkän akkuvirran avulla.

 1. Lataa kaiutin yhdistämällä se pistorasiaan.

  Yhdistä USB Type-C® ‑kaapelin toinen pää kaiuttimen DC IN 5V ‑porttiin ja toinen pää USB-verkkovirtalaitteeseen (saatavana kaupoista) ja yhdistä sitten USB-verkkovirtalaite pistorasiaan.

  Kaiutin tukee USB-verkkovirtalaitteita, joiden lähtöjännite on 1,5 A. Muiden laitteiden käyttöä akun lataukseen ei taata.

  Latauksen merkkivalo syttyy oranssina, kun lataus on käynnissä.

  Arvioitu latausaika vaihtelee yhdistetyn USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) lähtötehon mukaan. Lisäksi latausaika saattaa kestää alla mainittua kauemmin USB-verkkovirtalaitteen ja USB-kaapelin tyypin ja määritysten mukaan. Latausaika saattaa poiketa alla mainitusta myös ympäristön lämpötilan tai kaiuttimen käytön mukaan.

  Seuraava aika on annettu viitteeksi.

  • Kun kaupoista saatava USB-verkkovirtalaite, jonka lähtöjännite on 1,5 A, on yhdistetty, lataus on valmis noin 5 tunnissa* ja latauksen merkkivalo sammuu.

  • Kun käytät kaupoista saatavaa USB-verkkovirtalaitetta, varmista, että sen lähtöjännite on vähintään 1,5 A. Voit käyttää myös USB-verkkovirtalaitetta, jonka lähtöjännite on vähintään 500 mA tai enintään 1,5 A, mutta lataus saattaa kestää hyvin pitkään.

  * Aika, joka kuluu tyhjän sisäisen akun lataamiseen täyteen, kun kaiutin sammuu.

Latauksen valmistumisen tarkastaminen

Jos sisäinen akku on ladattu täyteen, kun yhdistät kaiuttimen pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen avulla (saatavana kaupoista), latauksen merkkivalo syttyy oranssina ja sammuu noin 1 minuutin kuluttua.

 • Käytettäessä Android-älypuhelinta, johon on asennettu OS 8.1 tai uudempi

  Kun kaiutin on yhdistetty Android-älypuhelimeen HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH ‑yhteydellä, napauta älypuhelimella [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]. Kaiuttimen akun jäljellä oleva virtataso näkyy yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen nimen kanssa. Katso lisätietoja Android-älypuhelimen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

  Huomaa, että älypuhelimessa näkyvä akun jäljellä oleva virtataso voi poiketa kaiuttimen akun todellisesta jäljellä olevasta virtatasosta. Pidä näitä tietoja viitteellisinä.

 • Käytettäessä iPhonea / iPod touchia, johon on asennettu iOS 10.0 tai uudempi

  Kun kaiutin on yhdistetty iPhoneen / iPod touchiin HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH ‑yhteydellä, kaiuttimen akun jäljellä oleva virtataso näkyy iPhonen / iPod touchin pienoisohjelmanäytöllä. Katso lisätietoja iPhonen / iPod touchin mukana toimitetuista käyttöohjeista.

  Huomaa, että iPhonessa / iPod touchissa näkyvä akun jäljellä oleva virtataso voi poiketa kaiuttimen akun todellisesta jäljellä olevasta virtatasosta. Pidä näitä tietoja viitteellisinä.

Sisäisen akun käyttöaika (käytettäessä BLUETOOTH-yhteyttä)

 • Noin 8 tuntia

  • Äänenvoimakkuuden taso: 41

  • Ääni: Bassokorostus* pois

  • Valaistus: Valotila (Kirkkaus-taso: 16 (oletus))

 • Noin 4 tuntia

  • Äänenvoimakkuuden taso: 50 (enimmäisasetus)

  • Ääni: Bassokorostus* päällä

  • Valaistus: Valotila (Kirkkaus-taso: 32 (enimmäisasetus))

* Käytä ”Sony | Music Center” ‑sovellusta Ääni-asetusten muuttamiseen.


Sisäisen akun käyttöaika on mitattu käyttämällä määrittämäämme musiikkilähdettä.

Todellinen käyttöaika voi erota ilmoitetusta ajasta äänenvoimakkuuden, toistettujen kappaleiden, ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Kun sisäisen akun virtataso on alhainen

Kun latauksen merkkivalo alkaa välkkyä hitaasti, sisäisen akun virtataso on alhainen ja akku on ladattava.

Jos latauksen merkkivalo välkkyy oranssina 3 kertaa ja sammuu, kun kytket kaiuttimen päälle, sisäinen akku on tyhjä ja se on ladattava.

Vihje

 • Voit ladata kaiuttimen sisäisen akun yhdistämällä kaiuttimeen yhdistetyn USB-kaapelin tietokoneeseen, jossa on myös USB-latausportti. Kaikkia tietokoneita ei kuitenkaan ole testattu ja todettu yhteensopiviksi tämän menettelyn kanssa, ja menettely ei sovellu itse kootuille tietokoneille.

 • Niin kauan kuin kaiutin on yhdistetty pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai tietokoneeseen, jossa on USB-latausportti, kaiuttimen sisäinen akku pystyy latautumaan, vaikka musiikin toisto olisi käynnissä kaiuttimen kautta. Kaiuttimen käytön mukaan lataus voi kuitenkin kestää kauan. On suositeltavaa kytkeä kaiutin pois päältä ennen akun latausta.

Huomautus

 • Lataa kaiutin, kun ympäristön lämpötila on 5 °C – 35 °C. Huomaa, että huoneen lämpötilaksi voi tulla 5 °C tai alhaisempi vuodenajan mukaan, esimerkiksi erityisesti talvella.

 • Jos käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, USB-verkkovirtalaitteen tyypin ja määritysten mukaan sisäisen uudelleenladattavan akun jäljellä oleva virtataso voi pienentyä tai kaiutin sammua, vaikka kaiutin olisi yhdistetty pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen avulla. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö. Jos näin tapahtuu, sammuta kaiutin ja anna akun latautua täysin, ennen kuin käytät kaiutinta.

 • Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella pitkään, sisäisen akun virtataso voi pienentyä, vaikka kaiutin olisi kytketty pistorasiaan. Tämän seurauksena ääni pienenee. Tämä ei ole toimintahäiriö. Sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.

 • Enimmäislähtöteho on pienempi, kun sisäisen akun virtataso on alhainen.

 • Jos ympäristön lämpötila on korkea tai jos musiikin toisto aloitetaan, kun akun lataus on käynnissä, kaiutin saattaa pienentää äänenvoimakkuutta automaattisesti turvallisuussyistä.

 • Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla USB-kaapelin ja liittämällä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.

 • Älä lataa kaiuttimen sisäistä akkua paikoissa, joissa sen päälle voi roiskua vettä. Kaiutinta ei ole suunniteltu vesitiiviiksi.

 • Vaikka et aikoisi käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.

 • Usean laitteen yhteys ei ole yhteensopiva HFP (Hands-free Profile):n kanssa. Sen vuoksi, kun usean laitteen yhteyttä käytetään, kaiuttimen akun jäljellä olevaa virtatasoa ei näytetä Android-älypuhelimessa tai iPhonessa / iPod touchissa.

 • Kun Android-älypuhelin on määritetty käyttämään ainoastaan A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) -profiilia BLUETOOTH-yhteyksien muodostamiseen, kaiuttimen akun jäljellä olevaa virtatasoa ei näytetä älypuhelimessa.

 • Kun Stereopari-toiminto on käytössä, näytetään akun jäljellä oleva virtataso siinä kaiuttimessa, jossa on BLUETOOTH-yhteys. Toisen kaiuttimen akun jäljellä olevaa virtatasoa ei näytetä.