Varotoimet

Turvallisuus

 • Lue kaiuttimen mukana toimitettu viiteopas.

 • Kaiuttimen pohjassa on tärkeitä tietoja, kuten mallin nimi.

Sijoittaminen

 • Kun kannat kaiutinta, tartu orgaanisen lasisylinterin sijasta jalustaosaan, jotta voit estää kaiuttimen luiskahtamisen.

 • Älä työnnä vieraita esineitä laitteen aukkoon.

 • Älä roiskuta vettä tämän tuotteen ja sen mukana toimitettujen lisävarusteiden päälle. Ne eivät ole vesitiiviitä.

 • Voit eliminoida toimintahäiriöiden sekä orgaaniseen lasisylinteriin syntyvien halkeamien ja murtumien vaaran, kun et aseta tai jätä tätä kaiutinta seuraaviin paikkoihin.

  • korkeille lämpötiloille altistuviin paikkoihin, kuten suoraan auringonvaloon, valaistuslaitteiden alle, lämmönlähteiden lähelle tai saunaan

  • ajoneuvoon, jonka ikkunat ovat kiinni (erityisesti kesällä)

  • paikkoihin, joissa kondensaation muodostuminen on todennäköistä (ikkunoiden lähellä erityisesti talvella)

  • liian pölyisiin paikkoihin

  • liialliselle tärinälle altistuviin paikkoihin

  • paikkoihin, joissa säilytetään kosmetiikkaa, kuten aurinko- ja käsirasvoja sekä lääkkeitä

 • Aseta tämä kaiutin tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Kaltevalle pinnalle asetettu kaiutin voi kaatua tai pudota aiheuttamansa tärinän vuoksi, mikä saattaa johtaa vammoihin, toimintahäiriöihin tai toimintakyvyn heikkenemiseen.

 • Riippuen olosuhteista paikassa, johon tämä kaiutin asetetaan, kaiutin saattaa kaatua tai pudota pinnalta. Älä jätä arvoesineitä kaiuttimen lähelle.

 • Tämä kaiutin ei ole magneettisuojattu. Pidä magneettisuudelle herkät esineet (tallennetut nauhat, rannekellot, pankki- ja luottokortit, joissa on magneettinauha jne.) poissa kaiuttimen lähettyviltä. Pidä tämä mielessäsi myös kaiutinta kantaessasi.

 • Ole varovainen, kun asetat kaiuttimen erikoiskäsitellylle (vahattu, öljytty, kiillotettu jne.) pinnalle, sillä seurauksena voi olla tahroja tai värjäytymiä.

Orgaaninen lasi

Kaiutin sisältää orgaanista lasia.

Orgaanisen lasin väärinkäyttö voi aiheuttaa lasin rikkoutumisen tai henkilövahingon tai johtaa joskus sokeuteen. Sillä voi myös olla haitallisia vaikutuksia äänenlaatuun, valaistukseen jne. Muista noudattaa seuraavia ohjeita onnettomuuksien välttämiseksi.

 • Älä altista kaiutinta voimakkaille iskuille esimerkiksi pudottamalla sitä korkealta, lyömällä sitä jotakin vasten tai astumalla sen päälle. Jos lyöt kaiuttimen kovaa esinettä vasten, vaikka ilman suurta voimaa, orgaaninen lasi saattaa rikkoutua, haljeta, lohjeta tai vääntyä, josta seuraa vika tai suorituskyvyn heikentyminen.

 • Älä naarmuta orgaanista lasia.

  Pienet halkeamat tai säröt voivat aiheuttaa orgaanisen lasin rikkoutumisen. Jos lasi halkeaa muttei rikkoudu heti, se saattaa rikkoutua äkillisesti odottamattomaan aikaan. Pienillä säröillä, pienillä halkeamilla ja isoilla halkeamilla voi olla erittäin haitallinen vaikutus äänenlaatuun, valaistukseen ja muihin toimintoihin.

 • Älä altista kaiutinta erittäin suurille lämpötilavaihteluille.

  Orgaaninen lasi ei kestä kuumuutta. Älä aseta kaiutinta kuumien esineiden lähelle tai päälle.

  Suuret lämpötilavaihtelut voivat aiheuttaa lasin rikkoutumisen tai vääntymisen.

Jos havaitset orgaanisessa lasisylinterissä halkeamia, säröjä, vikoja tai muita poikkeavuuksia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Orgaanisen lasisylinterin käsittely

 • Harjaa pöly suurta voimaa käyttämättä pehmeällä harjalla tai pölyhuiskalla ja pyyhi orgaaninen lasi puhtaaksi toimitetulla puhdistusliinalla. (Älä käytä hankaavaa harjaa, sientä jne.)

 • Jos orgaaninen lasi on öljyinen tai täynnä sormenjälkiä, hengitä lasille ja pyyhi se toimitetulla puhdistusliinalla.

 • Jos orgaaninen lasi on poikkeuksellisen likainen, pyyhi se mukana toimitetulla puhdistusliinalla, joka on kastettu kylmään veteen.

 • Älä käytä bentseeniä, alkoholia, ohenteita, puhdistusaineita jne., koska ne vaurioittavat laitteen pintaa.

 • Älä pura kaiutinta, sillä se voi aiheuttaa suorituskyvyn ja äänenlaadun heikkenemisen.

Orgaanisen lasisylinterin valaistus

 • Älä katso suoraan valoihin.

Tietoa kosketusanturista

 • Aseta sormenpääsi suoraan kosketusanturin päälle toimintojen suorittamista varten.

 • Älä käytä kosketusanturia märin käsin, niin vältät toimintahäiriön.

Muuta

 • Älä käytä tai jätä kaiutinta erittäin kylmiin tai kuumiin ympäristöihin (lämpötiloihin, jotka ovat korkeampia tai alhaisempia kuin 5 °C – 35 °C). Jos kaiutinta käytetään tai jos se jätetään paikkaan, jonka lämpötila on yllä mainitun alueen ulkopuolella, kaiutin saattaa automaattisesti lakata suojelemasta sisäisiä piirejä.

 • Korkeissa lämpötiloissa lataus saattaa keskeytyä tai äänenvoimakkuus pienentyä akun suojaamiseksi.

 • Vaikka et aikoisi käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla se täyteen 6 kuukauden välein.

 • Jos sinulla on tähän kaiuttimeen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, joita Käyttöopas ei sisällä, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.