Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta

Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta ja käyttää sitä kaiuttimen avulla BLUETOOTH-yhteyden kautta, jos se tukee seuraavia BLUETOOTH-profiileita.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Mahdollistaa korkealaatuisen äänisisällön kuuntelemisen langattomasti.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiston, tauotuksen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymisen.

Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Lue myös BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

 • Toiston, tauotuksen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymisen toiminnot eivät ole käytettävissä kaiuttimella. Tee nämä toiminnot laitteella, joka on yhdistetty kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden kautta.

 • Varmista etukäteen, että BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus on asetettu kohtuulliselle tasolle, jotta kaiuttimesta ei kuulu yhtäkkistä voimakasta ääntä.

  BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen ei ehkä ole mahdollista BLUETOOTH-laitteella, kun toisto laitteella on keskeytetty tai tauotettu.

 1. Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille.

  Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet merkkiäänen* kaiuttimesta ja kaiuttimen pohjassa oleva(BLUETOOTH) ‑merkkivalo muuttuu välkkyvästä pysyväksi.

 2. Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella.
 3. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) ‑painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.

  Kun painat kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) ‑painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella,(virta) ‑merkkivalo välkkyy kerran tai 3 kertaa.

  Käyttämästäsi BLUETOOTH-laitteesta riippuen (virta) ‑merkkivalo ei ehkä välky, vaikka säätäisit äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella.

  Pidä –/+ (äänenvoimakkuus) ‑painikkeita painettuina nopeaa säätöä varten.

  Toiston, tauotuksen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymisen toiminnot tehdään yhdistetyllä BLUETOOTH‑laitteella.

Vihje

 • Niin kauan kuin kaiutin on yhdistettynä pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla, kaiuttimen sisäinen akku kykenee latautumaan, vaikka musiikin toisto kaiuttimesta olisi käynnissä. USB-verkkovirtalaitteen tyypin tai määritysten tai kaiuttimen käytön mukaan täyteen latautuminen voi kuitenkin kestää kauan. Kun aiot käyttää kaiutinta akun latauksen aikana, pienennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai kytke kaiutin pois päältä ja anna akun latautua täysin ennen kuin käytät kaiutinta.

 • Kun asetat kaiuttimen äänenvoimakkuuden korkeimmalle tai alhaisimmalle tasolle,(virta) ‑merkkivalo välkkyy 3 kertaa.

Huomautus

 • Laite on yhteensopiva Apple iOS ‑laitteiden kanssa, jos niissä on iOS 10.0 tai uudempi. BLUETOOTH-yhteys ei ole saatavilla laitteilla, joissa on iOS 9.x tai vanhempi.

 • Jos tiedonsiirto-olosuhteet ovat heikot, BLUETOOTH-laite saattaa reagoida kaiuttimella tehtäviin toimintoihin virheellisesti.

 • Kun käytät laitetta hyvin kuumissa paikoissa, äänenvoimakkuus saattaa pienentyä sisäisen akun suojelemiseksi.

 • Jos sisäisen akun virtataso on alhainen, kaiuttimen äänenvoimakkuuden enimmäistaso pienenee.

 • BLUETOOTH-laitteesta riippuen äänenvoimakkuuden säätäminen tai äänentoistoasetuksen asettaminen yhdistetyllä laitteella voi olla tarpeen.

 • Kohinaa tai äänen keskeytymistä voi esiintyä kaiuttimeen yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen, tiedonsiirtoympäristön tai käyttöympäristön mukaan.