Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Kun pari muodostetaan kahden tai useamman BLUETOOTH-laitteen välille, tee seuraava parinmuodostusmenettely kullekin laitteelle.

Varmista, että toimit seuraavasti ennen kaiuttimen käyttämistä:

 • Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.

 • Liitä kaiutin pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.

 • Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä sekä BLUETOOTH-laitteen että kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla musiikin toiston.

  BLUETOOTH-laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuus voidaan synkronoida kaiuttimen kanssa.

 • Ota esiin viitteeksi BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

 1. Kytke kaiutin päälle.

 2. Tarkasta kaiuttimen alaosassa olevan(BLUETOOTH) ‑merkkivalon tila.

  Kun merkkivalo välkkyy kahdesti kerrallaan

  Kun muodostat parin kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen kanssa ensimmäisen kerran kaiuttimen ostamisen tai alustamisen jälkeen (kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja), kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan, kun se kytketään päälle. Siirry vaiheeseennumero 4.

  Kun merkkivalo välkkyy hitaasti

  Kaiutin etsii BLUETOOTH-laitteita, joihin on muodostettu pari.

  • Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen välille (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseennumero 3.

  • Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen BLUETOOTH-laitteeseen, joka on rekisteröity (johon on muodostettu pari), siirry vaiheeseennumero 4. Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kun BLUETOOTH-toiminto kytketään päälle BLUETOOTH-laitteella. BLUETOOTH-laitteen mukaan yhteys saattaa muodostua, kun kaiuttimen virta kytketään päälle. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

  Kun merkkivalo pysyy valaistuna

  Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.

  Jos haluat muodostaa yhteyden muihin BLUETOOTH-laitteisiin, tee jokin alla olevista menettelyistä.

  • Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen välille (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseennumero 3.

  • Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen BLUETOOTH-laitteeseen, joka on rekisteröity (johon on muodostettu pari), siirry vaiheeseennumero 4. Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kun BLUETOOTH-toiminto kytketään päälle BLUETOOTH-laitteella.

 3. Paina kaiuttimen pohjassa olevaa(BLUETOOTH) ‑painiketta.

  Kuulet merkkiäänen* kaiuttimesta ja(BLUETOOTH) ‑merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan (parinmuodostustila).

 4. Tee parinmuodostuksen menettely BLUETOOTH-laitteella kaiuttimen havaitsemiseksi.

  Kun BLUETOOTH-laitteen näytölle ilmestyy luettelo havaituista laitteista, valitse ”LSPX-S3”.

  Jos todentamisavainta* pyydetään BLUETOOTH-laitteen näytöllä, kirjoita ”0000”.

  * Todentamisavainta voidaan kutsua myös ”salakoodiksi”, ”PIN-koodiksi”, ”PIN-numeroksi” tai ”salasanaksi”.

 5. Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteelta.

  Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet merkkiäänen* kaiuttimesta ja(BLUETOOTH) ‑merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

  Jos BLUETOOTH-yhteys ei muodostu, toista vaiheestanumero 3 alkaen.

Vihje

 • Niin kauan kuin BLUETOOTH-toiminto on aktivoituna BLUETOOTH-laitteella, joka on ollut aiemmin yhdistettynä kaiuttimeen, kaiutin yhdistetään uudelleen laitteeseen heti kun se kytketään päälle.

 • Yllä olevat BLUETOOTH-laitteella noudatettavat ohjeet on tarkoitettu esimerkiksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

 • Kaiuttimeen voidaan yhdistää samanaikaisesti enintään 2 BLUETOOTH-laitetta. Kun yksi laite alkaa toistaa samalla, kun toiselta laitteelta toistetaan musiikkia, kaiutin vaihtaa laitetta ja alkaa toistaa ääntä uudelta laitteelta (usean laitteen yhteys).

Huomautus

 • Laite on yhteensopiva Apple iOS ‑laitteiden kanssa, jos niissä on iOS 10.0 tai uudempi. BLUETOOTH-yhteys ei ole saatavilla laitteilla, joissa on iOS 9.x tai vanhempi.

 • Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja(BLUETOOTH) ‑merkkivalo välkkyy hitaasti. Jos kaiuttimessa, esimerkiksi sen tehdasasetuksissa, ei ole parinmuodostuksen tietoja, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheestanumero 3 alkaen.

 • Kaiuttimen todentamisavain on ”0000”. Jos muu kuin ”0000” asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimeen ei voi muodostaa paria.

 • Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:

  • Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.

  • Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa.

   Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Kun uuteen laitteeseen muodostetaan pari 8 parittaisen laitteen lisäksi, ensimmäiseksi BLUETOOTH-yhteyden kautta yhdistetyn laitteen parinmuodostustiedot korvataan uuden laitteen tiedoilla.

  • Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.

  • Kaiutin alustetaan.

   Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä BLUETOOTH-laitteeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot BLUETOOTH-laitteella ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.

 • Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.

 • Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin ‑toimintoa, et voi käyttää usean laitteen yhteyttä.