Musiikin toiston laadun valitseminen BLUETOOTH-yhteyksien kautta (koodekki)

”Äänenlaatu etusijalla”- ja ”Vakaa yhteys etusijalla” ‑asetukset ovat käytettävissä kaiuttimessa musiikin toiston laatua varten BLUETOOTH-yhteyksien kautta. ”Äänenlaatu etusijalla” ‑asetus tarjoaa yhteensopivuuden sekä SBC:n että AAC:n ja LDAC:n kanssa musiikin toistoa varten korkealaatuisella äänellä, kun taas ”Vakaa yhteys etusijalla” ‑asetus mahdollistaa musiikin toiston vakaampien BLUETOOTH-yhteyksien kautta. ”Äänenlaatu etusijalla” on oletusasetus.

Tuetut koodekit

 • Äänenlaatu etusijalla (oletusasetus): AUTO on valittuna. Optimaalinen koodekki valitaan automaattisesti vaihtoehdoista AAC, LDAC ja SBC.

 • Vakaa yhteys etusijalla: SBC on valittuna.

 1. Liitä kaiutin pistorasiaan kaupoista saatavan USB-verkkovirtalaitteen avulla.

  Huomautus

  • Älä kytke kaiutinta päälle.

 2. Vaihda äänenlaatu.

  Käytettäessä kaiuttimen painikkeita

  1. Pidä + (äänenvoimakkuus) ‑painiketta ja(BLUETOOTH) ‑painiketta painettuina samanaikaisesti noin 2 sekunnin ajan.

   Kun ”Vakaa yhteys etusijalla” ‑asetus valitaan,(BLUETOOTH) ‑merkkivalo välkkyy 3 kertaa sinisenä.

   Kun ”Äänenlaatu etusijalla” ‑asetus valitaan,(BLUETOOTH) ‑merkkivalo välkkyy kahdesti sinisenä.

  Käytettäessä ”Sony | Music Center” ‑sovellusta

  1. Kytke kaiutin päälle painamalla(virta) ‑painiketta.

   Vihje

   • Kaiuttimen toiminnot ”Sony | Music Center” ‑sovelluksen avulla ovat käytettävissä silloinkin, kun kaiutin toimii sisäisestä uudelleenladattavasta akusta saamallaan virralla.

  2. Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen, kuten älypuhelimen, välille.

   Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet merkkiäänen* kaiuttimesta ja(BLUETOOTH) ‑merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

  3. Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimella jne.

   Music Center

  4. Napauta [LSPX-S3].

  5. Napauta [Settings] - [Other Settings] - [Bluetooth Connection Quality] ja valitse sitten [Priority on Sound Quality] tai [Priority on Stable Connection].

Huomautus

 • Kohinaa tai äänen keskeytymistä saattaa esiintyä [Priority on Sound Quality] ‑tilassa BLUETOOTH-laitteen asetusten ja ympäristön olosuhteiden mukaan. Vaihda tällöin kaiuttimeen [Priority on Stable Connection] ‑tila.