Autom. Valmiustila (virransäästö) ‑toiminto

Seuraavissa tapauksissa kaiutin sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua sisäisen uudelleenladattavan akun virran säästämistä varten.

Ostohetkellä Autom. Valmiustila ‑toiminto on asetettuna pois päältä.

 • Kaiutinta ei käytetä.

 • Yhdistetyn matkapuhelimen (älypuhelimen) handsfree-toiminto on asetettu pois päältä ja matkapuhelin (älypuhelin) ei toista musiikkia (ääntä) eikä sitä käytetä. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla matkapuhelimen mukana toimitetut käyttöohjeet.

 • Yhdistetty BLUETOOTH-laite, kuten WALKMAN®, ei toista musiikkia (ääntä) eikä sitä käytetä.

Vihje

 • Voit kytkeä Autom. Valmiustila ‑toiminnon päälle tai pois päältä käyttämällä ”Sony | Music Center” ‑sovellusta.

Huomautus

 • Kun kaiutin yhdistetään iPhoneen / iPod touchiin BLUETOOTH-yhteyden kautta, Autom. Valmiustila ‑toiminto poistetaan käytöstä.

 • Kun Uniajastin on aktiivinen, Autom. Valmiustila ‑toiminto on poissa käytöstä.

Autom. Valmiustila ‑toiminnon kytkeminen päälle/pois

 1. Kytke kaiutin päälle.
 2. Pidä + (äänenvoimakkuus) ‑painiketta ja - (äänenvoimakkuus) -painiketta painettuina samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan.
  • Kun Autom. Valmiustila ‑toiminto kytketään päälle, (virta) ‑merkkivalo välkkyy kahdesti oranssina.

  • Kun Autom. Valmiustila ‑toiminto kytketään pois,(virta) ‑merkkivalo välkkyy 3 kertaa oranssina.