Ääni pienenee käytön aikana

 • Ääni voi pienentyä seuraavissa tapauksissa. Tämä ei ole toimintahäiriö.
  • Kun sisäisen akun virtataso on alhainen ja latauksen merkkivalo välkkyy hitaasti silloin, kun kaiutin saa virtaa ainoastaan sisäisestä akusta.

  • Kun sisäisen uudelleenladattavan akun virtataso on alhainen, koska kaiutinta on käytetty pitkään korkealla äänenvoimakkuudella, vaikka kaiutin oli yhdistetty pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai tietokoneeseen, jossa on USB-latausportti.

  • Kun kaiuttimen ympäristön lämpötila on korkea.

 • Jos ääni pienenee käytön aikana, noudata seuraavaa menettelyä.
  1. Sammuta kaiutin.
  2. Lataa sisäistä akkua riittävästi.