Kaiuttimen alustaminen

Jos kaiutin ei toimi kunnolla uudelleenkäynnistyksen jälkeen, alusta kaiutin oletusasetuksiin.

Kun kaiutin on kytketty päälle, paina - (äänenvoimakkuus) ‑painiketta sekä kaiuttimen pohjassa olevaa(BLUETOOTH) ‑painiketta ja pidä niitä painettuina, kunnes kaiutin sammuu (5 sekuntia tai kauemmin).

Kaiutin alustetaan. Asetukset, kuten äänenvoimakkuus jne. palautetaan oletusasetuksiin ja kaikki parinmuodostustiedot poistetaan.

Huomautus

  • Kaiutinta ei voi alustaa, kun se on kytketty pois päältä.