Stereotoiston kuunteleminen 2 kaiuttimella (Stereopari-toiminto)

Voit yhdistää 2 LSPX-S3-kaiutinta BLUETOOTH-yhteyden kautta ja nauttia toistetusta musiikista sekä sen mukaisesta valaistuksesta. Muodostamalla BLUETOOTH-yhteyden 2 kaiuttimeen voit kuunnella stereofonista ääntä, josta syntyy immersiivinen tunne.

Stereotoisto syntyy, kun yksi BLUETOOTH-yhteyden kautta yhdistetty kaiutin toistaa vasemman kanavan (vasemman puolen) ääntä ja toinen kaiutin, joka on yhdistetty toisen BLUETOOTH-yhteyden kautta, toistaa oikean kanavan (oikean puolen) ääntä.

Laite on yhteensopiva Apple iOS ‑laitteiden kanssa, jos niissä on iOS 10.0 tai uudempi. BLUETOOTH-yhteys ei ole saatavilla laitteilla, joissa on iOS 9.x tai vanhempi.

Huomautus

 • Ennen kuin muodostat yhteyden kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille, pienennä kaiuttimen ja laitteen äänenvoimakkuutta tai keskeytä musiikin toisto laitteelta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuulumisen kaiuttimesta.

 1. Aseta 2 kaiutinta enintään 1 m:n etäisyydelle toisistaan ja kytke sitten molemmat kaiuttimet päälle.

  (virta) -merkkivalo syttyy.

  Kaiuttimen pohjassa oleva(BLUETOOTH) ‑merkkivalo välkkyy hitaasti.

  Jos aiemmin yhdistetty BLUETOOTH-laite on lähistöllä, kaiutin saattaa muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, jolloin(BLUETOOTH) ‑merkkivaloon voi syttyä valo. Sammuta tällöin BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteelta tai sammuta BLUETOOTH-laite.

  Kun kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja, esimerkiksi kun käytät BLUETOOTH-toimintoa ensimmäistä kertaa ostamisen jälkeen,(BLUETOOTH) ‑merkkivalo jatkaa välkkymistä kahdesti kerrallaan sinisenä.

 2. Paina kumman tahansa kaiuttimen pohjassa olevaa(BLUETOOTH) / ST PAIR (Stereopari) ‑painiketta ja pidä sitä painettuna noin 3 sekunnin ajan.

  Kuulet merkkiäänen* ja(BLUETOOTH) ‑merkkivalo sekä ST PAIR (Stereopari) ‑merkkivalo välkkyvät. Noin 5 sekunnin kuluttua ST PAIR (Stereopari) ‑merkkivalo lakkaa välkkymästä ja pysyy valaistuna.

 3. Paina toisen kaiuttimen(BLUETOOTH) / ST PAIR (Stereopari) ‑painiketta ja pidä sitä painettuna noin 3 sekunnin ajan.

  (BLUETOOTH) ‑merkkivalo ja ST PAIR (Stereopari) ‑merkkivalo välkkyvät.

 4. Tarkasta merkkivalon tila kummassakin 2 kaiuttimessa.

  Kun kaiuttimet yhdistetään Stereopari-toimintoa varten, kaiuttimesta kuuluu merkkiääni* ja molempien kaiuttimien ST PAIR (Stereopari) ‑merkkivalot pysyvät valaistuna, minkä jälkeen toisen kaiuttimen(BLUETOOTH) ‑merkkivalo sammuu.

  Vihje

  • Kun 2 kaiutinta yhdistetään välittömästi Stereopari-toimintoa varten,(BLUETOOTH) ‑merkkivalo ja ST PAIR (Stereopari) ‑merkkivalo eivät ehkä välky, vaan sen sijaan ST PAIR (Stereopari) ‑merkkivalo saattaa syttyä.

  • Tee toisen kaiuttimen asetukset 1 minuutin kuluessa. Jos et tee sen asetuksia 1 minuutin kuluessa, ensimmäisen kaiuttimen asetus peruutetaan.

 5. Käytä kaiutinta, jonka(BLUETOOTH) ‑merkkivalo välkkyy, niin voit muodostaa BLUETOOTH-yhteyden BLUETOOTH-laitteeseen.

  Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet merkkiäänen* kaiuttimesta ja(BLUETOOTH) ‑merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

 6. Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella ja säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.
 7. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla jommankumman kaiuttimen -/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita.

  Kun äänenvoimakkuutta säädetään yhdellä kaiuttimella, myös toisen kaiuttimen äänenvoimakkuus muuttuu.

  Stereotoistoa varten kaiutin, jossa on välkkyvä(BLUETOOTH) ‑merkkivalo, asetetaan vasemmaksi kanavaksi (vasemmaksi puoleksi).

Vasemman (vasemman puolen) ja oikean (oikean puolen) äänikanavan vaihtaminen keskenään

Voit käyttää ”Sony | Music Center” ‑sovellusta vasemman (vasemman puolen) ja oikean (oikean puolen) äänikanavan vaihtamiseen keskenään.

Ennen kuin vasen (vasen puoli) ja oikea (oikea puoli) äänikanava vaihdetaan keskenään, kuulet ääniopastuksen: ”Left/Right” (vasen/oikea).

Vihje

 • Kun soitat tai vastaanotat puhelun, käytä ainoastaan kaiutinta, jonka(BLUETOOTH) -merkkivaloon syttyy valo.

 • Jos mikään muu BLUETOOTH-laite, kuten BLUETOOTH-hiiri tai BLUETOOTH-näppäimistö, on yhdistetty kaiuttimeen yhdistettyyn BLUETOOTH-laitteeseen, kaiuttimesta kuuluva ääni voi vääristyä tai kohista. Katkaise tällöin BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteen ja muiden BLUETOOTH-laitteiden väliltä.

 • Kun käytät Stereopari-toimintoa, koodekiksi vaihdetaan automaattisesti SBC.

 • Kaiuttimen sammuttaminen ei katkaise Stereopari-toimintoa. Kun kaiutin kytketään uudelleen päälle, se yrittää muodostaa yhteyden Stereopari-toimintoon. Jos haluat käyttää Stereopari-toimintoa, kytke toinen kaiutin päälle 1 minuutin kuluessa.

  Kuitenkin, kun BLUETOOTH-valmiustoiminto on aktivoitu molemmilla 2 kaiuttimella, kumman tahansa kaiuttimen kytkeminen päälle kytkee toisen päälle automaattisesti ja muodostaa yhteyden Stereopari-toimintoon 2 kaiuttimen välillä.

Huomautus

 • Kun käynnistät uudelleen kumman tahansa kaiuttimen Stereopari-toiminnon ollessa aktivoituna, varmista, että painat toisen kaiuttimen(BLUETOOTH) / ST PAIR (Stereopari) ‑painiketta, jolloin Stereopari-toiminto katkaistaan. Jos kaiuttimen käyttämistä jatketaan katkaisematta Stereopari-toimintoa, esiintyviä ongelmia voivat olla esimerkiksi BLUETOOTH-yhteyden epäonnistuminen tai äänen katkeilu.