Lisenssi-ilmoitus

Lisenssiä koskevia huomautuksia

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää ohjelmiston tekijänoikeuksien haltijan kanssa solmitun lisenssisopimuksen mukaisesti. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijänoikeuksien haltijan vaatimuksen mukaisesti.

Lue lisenssin sisältö siirtymällä seuraavaan URL-osoitteeseen.

https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21s/

Ilmoitus ohjelmistosta, jota koskee GNU GPL/LGPL

Tämän tuotteen ohjelmisto sisältää tekijänoikeudella suojatun ohjelmiston, joka on lisensoitu GPLv2:n ja muiden lisenssien nojalla, ja nämä lisenssit saattavat vaatia lähdekoodin käyttöoikeuden. Voit löytää kopion GPLv2:n (ja muiden lisenssien) vaatimasta asianomaisesta lähdekoodista osoitteessa http://www.sony.net/Products/Linux/.

Voit saada meiltä GPLv2:n vaatiman lähdekoodin fyysisellä tietovälineellä kolmen vuoden kuluessa tämän tuotteen viimeisestä toimituksestamme täyttämällä osoitteessa http://www.sony.net/Products/Linux/ olevan lomakkeen.

Tämä tarjous on voimassa kaikille tämän tiedon vastaanottaneille henkilöille.

Huomaathan, että Sony ei voi vastata tai reagoida tiedusteluihin, jotka koskevat lähdekoodin sisältöä.

Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita koskeva vastuuvapauslauseke

Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita voidaan muuttaa, keskeyttää tai lopettaa ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Sonylla ei ole minkäänlaista vastuuta tällaisissa tilanteissa.