Huomautuksia lataamisesta

Sisäisen litiumioniakun käyttöaika

 • Vaikka et aikoisi käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.

 • Jos kaiutinta ei käytetä pitkään aikaan, sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.

 • Sisäisellä uudelleenladattavalla akulla on tietty käyttöaika. Ajan ja sisäisen akun useamman käyttökerran myötä sisäisen uudelleenladattavan akun kapasiteetti heikkenee hitaasti. Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, vaikka se olisi ladattu täyteen, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

 • Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, se voi johtua siitä, että sisäinen uudelleenladattava akku on vanhentunut.

 • Sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöaika vaihtelee riippuen käytöstä, käyttöympäristöstä ja säilytystavasta.

Vaara

Kun kaiutin havaitsee poikkeavuuden, kuten jonkin seuraavista, sisäisen akun latauksen aikana, (virta) ‑merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan oranssina.

 • Ympäristön lämpötila on korkeampi tai matalampi kuin 5 °C – 35 °C.

 • Sisäisessä akussa on ongelma.

 • Kun sisäisen akun lataus kestää kauan.

Kun sisäisessä akussa on havaittu poikkeama, lopeta lataaminen välittömästi, odota hetki ja lataa sitten sisäistä akkua uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Huomautus

 • Latausaika vaihtelee sisäisen akun käyttöolosuhteista riippuen.

 • Lataa kaiutin, kun ympäristön lämpötila on 5 °C – 35 °C. Huomaa, että huoneen lämpötilaksi voi tulla 5 °C tai alhaisempi vuodenajan mukaan, esimerkiksi erityisesti talvella.

 • Kaiutin lämpenee latauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.

 • Vältä altistamasta kaiutinta äkillisille lämpötilan vaihteluille, suoralle auringonvalolle, usvalle, hiekalle, pölylle tai mekaanisille iskuille. Älä myöskään koskaan jätä kaiutinta suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.

 • Niin kauan kuin kaiutin on yhdistetty pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla, kaiuttimen sisäinen akku pystyy latautumaan, vaikka kaiutin olisi kytketty päälle. Kaiuttimen käytön mukaan lataus voi kuitenkin kestää kauan. On suositeltavaa kytkeä kaiutin pois päältä ennen akun latausta.

 • Voit ladata kaiuttimen sisäisen akun yhdistämällä kaiuttimen tietokoneeseen, jossa on myös USB-latausportti. Kaikkia tietokoneita ei kuitenkaan ole testattu ja todettu yhteensopiviksi tämän menettelyn kanssa, ja menettely ei sovellu itse kootuille tietokoneille.

 • Älä liitä kaiutinta tietokoneeseen pitkäksi ajaksi, kun tietokonetta ei ole liitetty verkkovirtaan. Muutoin tietokoneen akku saattaa tyhjentyä.

 • Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla USB-kaapelin kaiuttimesta ja liittämällä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.

 • Korkeissa lämpötiloissa lataus saattaa keskeytyä tai äänenvoimakkuus pienentyä akun suojaamiseksi.

 • Lataus USB-keskittimestä taataan vain, kun käytät omaa virtalähdettä käyttävää USB-keskitintä, jossa on valtuutetun tahon logo.

 • Kun kaiutin on yhdistetty tietokoneeseen, jota ei ole yhdistetty pistorasiaan, kaiutin kuluttaa tietokoneen akun virtaa. Älä pidä kaiutinta yhdistettynä tietokoneeseen pitkään, jotta tietokoneen akku ei tyhjene.