Tavaramerkit

 • Android, Google Play ja muut liittyvät merkit ja logot ovat Google LLC.:n tavaramerkkejä.

 • BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia ja rekisteröimiä tavaramerkkejä ja Sony Corporation käyttää niitä lisenssin alaisena.

 • LDAC™ ja LDAC-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

 • WALKMAN ja WALKMAN-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

 • Apple, Apple-logo, iPhone, iPod touch, Mac, macOS ja Siri ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc. ja jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

  App Store on Apple Inc.:n palvelumerkki.

 • Made for Apple -merkin käyttö tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä mainittuihin Apple-tuotteisiin ja että valmistaja on vahvistanut sen täyttävän Apple-suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai siitä, täyttääkö se turvastandardit ja säännökset.

 • USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröimiä tavaramerkkejä.

 • Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

 • Wi-Fi® on Wi-Fi Alliance® rekisteröity tavaramerkki.

 • Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

 • ™- ja ®-merkkejä ei käytetä asiakirjoissa.