Yhteyden muodostaminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava pari, jotta BLUETOOTH-yhteys voidaan muodostaa ensimmäisen kerran. Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.

Tuetut käyttöjärjestelmät

macOS Catalina (versio 10.15)

Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

 • Aseta tietokone enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.

 • Liitä kaiutin pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.

 • Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

 • Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä sekä BLUETOOTH-laitteen että kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla musiikin toiston.

 • Tietokoneestasi riippuen kytke päälle sisäinen BLUETOOTH-sovitin.

  Jos et tiedä, miten BLUETOOTH-sovitin kytketään päälle tai onko tietokoneessasi sisäistä BLUETOOTH-sovitinta, lue tietokoneesi käyttöohjeet.

 • Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.

  Jos tietokoneesi kaiuttimen asetus on(mykistys), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

  • Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:

 1. Kytke kaiutin päälle.

 2. Tarkasta kaiuttimen alaosassa olevan(BLUETOOTH) ‑merkkivalon tila.

  Kun merkkivalo välkkyy kahdesti kerrallaan

  Kun muodostat parin kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen kanssa ensimmäisen kerran kaiuttimen ostamisen tai alustamisen jälkeen (kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja), kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan, kun se kytketään päälle. Siirry vaiheeseennumero 4.

  Kun merkkivalo välkkyy hitaasti

   

  Kaiutin etsii BLUETOOTH-laitteita, joihin on muodostettu pari.

  • Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen välille (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseennumero 3.

  • Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen aiemmin, kun siirryt vaiheeseennumero 4.

   BLUETOOTH-laitteen mukaan kaiutin voidaan yhdistää laitteeseen uudelleen heti kun se kytketään päälle. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

  Kun merkkivalo pysyy valaistuna

  Kaiutin on jo yhdistetty johonkin BLUETOOTH-laitteeseen.

  Voit yhdistää kaiuttimen toiseen BLUETOOTH-laitteeseen tekemällä jommankumman seuraavista menettelyistä:

  • Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen välille (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseennumero 3.

  • Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen aiemmin, kun siirryt vaiheeseennumero 4.

 3. Paina kaiuttimen pohjassa olevaa(BLUETOOTH) ‑painiketta

  Kuulet merkkiäänen* kaiuttimesta ja(BLUETOOTH) ‑merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan (parinmuodostustila).

 4. Etsi kaiutin tietokoneelta.
  1. Napsauta [(System Preferences)] - [Bluetooth] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.

  2. Valitse [LSPX-S3] Bluetooth-näytöltä ja napsauta [Pair].

 5. Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

  Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet merkkiäänen* kaiuttimesta ja(BLUETOOTH) ‑merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

  Jos yhteyden muodostusyritys epäonnistuu, toista menettely vaiheestanumero 3.

 6. Napsauta kaiuttimen kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse [LSPX-S3] kohdasta [Output Device].

  Voit alkaa toistaa tietokoneellesi tallennettua musiikkia jne.

Vihje

 • Yllä olevat tietokoneella noudatettavat ohjeet on tarkoitettu esimerkiksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla tietokoneesi mukana toimitetut käyttöohjeet. Kaikkia tietokoneita ei ole testattu eikä niiden ole todettu toimivan yllä olevan menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.

 • Kaiuttimeen voidaan yhdistää samanaikaisesti enintään 2 BLUETOOTH-laitetta. Kun yksi laite alkaa toistaa samalla, kun toiselta laitteelta toistetaan musiikkia, kaiutin vaihtaa laitetta ja alkaa toistaa ääntä uudelta laitteelta (usean laitteen yhteys).

Huomautus

 • Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja(BLUETOOTH) ‑merkkivalo välkkyy hitaasti. Jos kaiuttimessa, esimerkiksi sen tehdasasetuksissa, ei ole parinmuodostuksen tietoja, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheestanumero 3 alkaen.

 • Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:

  • Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.

  • Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa.

   Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Kun uuteen laitteeseen muodostetaan pari 8 parittaisen laitteen lisäksi, ensimmäiseksi BLUETOOTH-yhteyden kautta yhdistetyn laitteen parinmuodostustiedot korvataan uuden laitteen tiedoilla.

  • Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH‑laitteelta.

  • Kaiutin alustetaan.

   Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä tietokoneeseesi. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot tietokoneella ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.

 • Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.

 • Kaiuttimen todentamisavain on ”0000”. Jos muu kuin ”0000” asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimeen ei voi muodostaa paria.

 • Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin ‑toimintoa, et voi käyttää usean laitteen yhteyttä.