Stereopari-toiminnon katkaiseminen

Voit katkaista Stereopari-toiminnon noudattamalla alla olevaa menettelyä.

  1. Paina yhden kaiuttimen pohjassa olevaa(BLUETOOTH) / ST PAIR (Stereopari) ‑painiketta ja pidä sitä painettuna noin 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet merkkiäänen*.

Vihje

  • Kaiuttimen sammuttaminen ei katkaise Stereopari-toimintoa. Kun kaiutin kytketään uudelleen päälle, se yrittää muodostaa yhteyden Stereopari-toimintoon. Jos haluat käyttää Stereopari-toimintoa, kytke toinen kaiutin päälle 1 minuutin kuluessa.

    Kuitenkin, kun BLUETOOTH-valmiustoiminto on aktivoitu molemmilla 2 kaiuttimella, kumman tahansa kaiuttimen kytkeminen päälle kytkee toisen päälle automaattisesti ja muodostaa yhteyden Stereopari-toimintoon 2 kaiuttimen välillä.

  • Jos haluat käyttää vain yhtä kaiuttimista, joita käytettiin Stereopari-toiminnon kanssa, kytke kaiutin päälle painamalla(virta) ‑painiketta ja pitämällä sitä painettuna, ja paina sitten yhden kaiuttimen(BLUETOOTH) / ST PAIR (Stereopari) ‑painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes kuulet merkkiäänen, jolloin Stereopari-toiminto katkaistaan.

  • Voit katkaista Stereopari-toiminnon käyttäessäsi 2 kaiutinta painamalla(BLUETOOTH) / ST PAIR (Stereopari) ‑painiketta. Kuulet merkkiäänen, ja Stereopari-toiminto katkaistaan.

  • Käyttämällä ”Sony | Music Center” ‑sovellusta voit muodostaa yhteyden Stereopari-toimintoon tai katkaista Stereopari-toiminnon.