BLUETOOTH-valmiustilan (automaattinen käynnistys) toiminnon käyttäminen

Kun BLUETOOTH-valmiustilan toiminto on aktivoitu, kaiutin kytkeytyy päälle automaattisesti, kun käytät BLUETOOTH-laitetta, ja muodostaa BLUETOOTH-yhteyden.

Huomaa seuraavat seikat ennen kaiuttimen käyttämistä:

 • BLUETOOTH-valmiustilan toiminto aktivoituu vain, kun kaiutin on liitettynä pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla. Kun kaiutin toimii ainoastaan sisäisestä uudelleenladattavasta akusta saamallaan virralla, BLUETOOTH-valmiustilan toiminto asetetaan pois käytöstä.

 • Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille etukäteen. Jos parinmuodostustietoja ei tallenneta kaiuttimeen, esimerkiksi kun kaiutinta käytetään ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen, kaiutin ei siirry BLUETOOTH-valmiustilaan.

 1. Yhdistä kaiutin pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla.
 2. Kytke kaiutin päälle.

  (virta) ‑merkkivalo syttyy valkoisena.

 3. Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimella jne.

  Music Center

 4. Napauta [LSPX-S3].

 5. Napauta [Settings].

 6. Napauta [Power Option].
 7. Valitse [Bluetooth Standby] ‑valintaruutu napauttamalla sitä.

  Valittu valintaruutu merkitsee, että BLUETOOTH-valmiustilan toiminto on aktivoitu.

 8. Siirry takaisin kaiuttimen yläruutuun (vaiheessa numero 5 olevaan näyttöön).

  Asetuksiin tehty muutos astuu voimaan.

BLUETOOTH-valmiustilan kytkeminen pois

Poista valintaruudun valinta napauttamalla yllä olevassa vaiheessanumero 7 [Bluetooth Standby] ‑valintaruutua.

BLUETOOTH-valmiustilan toiminto asetetaan pois käytöstä.

Vihje

 • Kun BLUETOOTH-valmiustilan toiminto on aktivoitu,(virta) ‑merkkivaloon syttyy oranssi valo, kun kaiutin kytketään pois päältä. (Edellyttäen, että kaiutin on yhdistetty pistorasiaan USB-verkkovirtasovittimen avulla (saatavana kaupoista).)