Kaiutinta ei voi ladata

  • Kun USB-verkkovirtalaite (saatavana kaupoista) on käytössä, varmista, että USB-kaapeli on yhdistetty tukevasti kaiuttimeen ja USB-verkkovirtalaitteeseen. Varmista sitten, että USB-verkkovirtalaite on yhdistetty tukevasti pistorasiaan.

  • Kun käytät USB-verkkovirtalaitetta (saatavana kaupoista), varmista, että sen lähtöjännite on vähintään 1,5 A. Voit käyttää myös USB-verkkovirtalaitetta, jonka lähtöjännite on vähintään 500 mA tai enintään 1,5 A, mutta lataus saattaa kestää hyvin pitkään. Kun käytät tällaista USB-verkkovirtalaitetta, on suositeltavaa kytkeä kaiutin pois päältä ennen akun latausta. Jos USB-verkkovirtalaitteen lähtöjännite on alle 500 mA, akun latausta ei taata. Latausaika saattaa vaihdella myös ympäristön lämpötilan tai kaiuttimen käytön mukaan.

  • Kaiutin tukee USB-verkkovirtalaitteita, joiden lähtöjännite on 1,5 A. Muiden laitteiden käyttöä akun lataukseen ei taata. Latausaika saattaa vaihdella myös ympäristön lämpötilan tai kaiuttimen käytön mukaan.

  • Lataa kaiutin, kun ympäristön lämpötila on 5 °C – 35 °C. Huomaa, että huoneen lämpötilaksi voi tulla 5 °C tai alhaisempi vuodenajan mukaan, esimerkiksi erityisesti talvella.

  • Voit ladata kaiuttimen sisäisen akun yhdistämällä kaiuttimeen yhdistetyn USB-kaapelin tietokoneeseen, jossa on myös USB-latausportti. Kaikkia tietokoneita ei kuitenkaan ole testattu ja todettu yhteensopiviksi tämän menettelyn kanssa, ja menettely ei sovellu itse kootuille tietokoneille.

  • Jos käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, USB-verkkovirtalaitteen tyypin ja määritysten mukaan sisäisen uudelleenladattavan akun jäljellä oleva virtataso voi pienentyä tai kaiutin sammua, vaikka kaiutin olisi yhdistetty pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen avulla. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö. Jos näin tapahtuu, sammuta kaiutin ja anna akun latautua täysin, ennen kuin käytät kaiutinta.