Virran kytkeminen päälle

 1. Paina(virta) ‑painiketta.

  (virta) ‑merkkivalo syttyy valkoisena*.

  * Äänitilasta riippuen (virta) ‑merkkivalon väri vaihtelee. Saat lisätietoja lukemalla seuraavan aiheen.
  Tietoa merkkivaloista

Vihje

 • Kun kytket kaiuttimen päälle ensimmäisen kerran ostettuasi sen, valotoiminto on päällä. Kaiuttimeen syttyy valo.

Huomautus

 • Jos (virta) ‑merkkivalo ja CHARGE-merkkivalo välkkyvät 3 kertaa ja sammuvat, kun kytket kaiuttimen päälle, sisäinen akku on tyhjä. Tällöin kaiutin sammuu automaattisesti. Lataa sisäinen akku.

 • Kun (virta) ‑merkkivalo ja CHARGE-merkkivalo välkkyvät hitaasti, sisäisen akun virtataso on alle 10 % ja akku on ladattava.

 • Tämä kaiutin saattaa päivittää sisäisen ohjelmiston automaattisesti, kun Wi-Fi on otettu käyttöön.

  Odota, että päivitys valmistuu ja että kaiutin käynnistyy uudelleen, ennen kuin otat Amazon Alexan käyttöön.

  Tilojen merkkivalot välkkyvät tai niihin syttyy sininen valo päivityksen edistymisen mukaan.

  Kun päivitys on valmis (kaikissa neljässä merkkivalossa on valo), kaiutin käynnistyy uudelleen. Älä sammuta kaiutinta mistään syystä päivityksen ollessa käynnissä.