Kaiuttimen liittäminen seinäpistorasiaan

Tämä kaiutin voi saada virtaa joko seinäpistorasiasta, johon se on liitetty mukana toimitetun verkkovirtalaitteen avulla, tai sisäisestä akusta.

Kun käytät kaiutinta ensimmäisen kerran, huolehdi, että lataat sisäistä akkua vähintään 1 tunnin ajan ennen virran kytkemistä päälle.

Voit käyttää kaiutinta sisäisen akun avulla lataamalla kaiuttimen ennen käyttöä.

Huomautus

 • Maastasi/alueestasi riippuen verkkovirtalaitteen muoto voi erota alla näytetystä kuvasta.
 1. Liitä verkkovirtalaite kaiuttimen DC IN 5V ‑liittimeen ja liitä verkkovirtalaite sitten pistorasiaan.

  Kaiutin kytkeytyy päälle automaattisesti.

  CHARGE-merkkivalo syttyy oranssiksi latauksen ajaksi. Lataus kestää noin 6 tuntia*, minkä jälkeen merkkivalo sammuu.

  Jos sisäinen akku on ladattu täyteen, kun liität kaiuttimen seinäpistorasiaan, CHARGE-merkkivalo syttyy oranssina ja sammuu noin 1 minuutin kuluttua.

  * Aika, joka kuluu tyhjän sisäisen akun lataamiseen täyteen, kun kaiutin sammuu.

  Vihje

  • Kun kuuntelet musiikkia kaiuttimen kautta, kaiutin kykenee lataamaan sisäistä akkua niin kauan kuin se on liitettynä seinäpistorasiaan mukana toimitetun verkkovirtalaitteen avulla. Akun lataaminen saattaa kuitenkin kestää kauemmin käyttöolosuhteista riippuen. Suosittelemme kaiuttimen virran sammuttamista akun lataamisen ajaksi.

Sisäisen uudelleenladattavan akun tason tarkastaminen

Kun olet painanut LIGHT-painiketta / BATTERY-painiketta ja pitänyt sitä alhaalla kaiuttimen ollessa kytketty päälle, alla luetellut toteamukset kuuluvat kaiuttimesta sisäisen akun jäljellä olevan tason mukaan.

Toteamukset kuuluvat ainoastaan englanniksi.

 • 80 % tai enemmän: ”Battery fully charged.” (Akku on täysin ladattu.)

 • 60 % tai enemmän: ”Battery about 80%.” (Akkua on jäljellä noin 80 %.)

 • 40 % tai enemmän: ”Battery about 60%.” (Akkua on jäljellä noin 60 %.)

 • 20 % tai enemmän: ”Battery about 40%.” (Akkua on jäljellä noin 40 %.)

 • 10 % tai enemmän: ”Battery about 20%.” (Akkua on jäljellä noin 20 %.)

 • Alle 10 %: ”Battery level low, please charge.” (Akun taso on alhainen, lataa akku.)

 • Alle 10 %: ”Battery level low.” (Akun taso on alhainen.) (Kun kaiutinta ladataan.)

Sisäisen akun käyttöaika (käytettäessä BLUETOOTH-yhteyttä tai Wi-Fi-yhteyttä)

 • Noin 12 tuntia

  • Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan 31.

  • Valotoiminto kytketään pois päältä.

  • Äänitilaksi asetetaan STANDARD.

 • Noin 11 tuntia

  • Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan 31.

  • Valotoiminto kytketään päälle. (tehtaan oletusasetukset)

  • Äänitilaksi asetetaan EXTRA BASS. (tehtaan oletusasetukset)

 • Noin 4 tuntia

  • Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan enimmäisasetus (50).

  • Valotoiminto kytketään päälle. (tehtaan oletusasetukset)

  • Äänitilaksi asetetaan EXTRA BASS. (tehtaan oletusasetukset)

 • Yllä annettu sisäisen akun käyttöaika mitataan käyttämällä määritettyä musiikkilähdettä.

 • Todellinen käyttöaika voi erota annetusta ajasta äänenvoimakkuuden, toistettujen kappaleiden, ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Kun sisäisen akun virtataso on alhainen

 • Kun kuuluvat toteamus on ”Please charge” (Lataa) ja CHARGE-merkkivalo sekä (virta) ‑merkkivalo välkkyvät hitaasti, sisäisen akun virtataso on alhainen ja se on ladattava.

 • Kun CHARGE-merkkivalo ja (virta) ‑merkkivalo välkkyvät 3 kertaa ja sammuvat, sisäinen akku on tyhjä ja se on ladattava.

USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) käyttäminen lataukseen

Kytke USB-standardin mukaisen mikro-USB-kaapelin (saatavana kaupoista) toinen pää kaiuttimen DC IN 5V ‑liittimeen ja toinen pää USB-verkkovirtalaitteeseen (saatavana kaupoista). Kytke tämän jälkeen USB-verkkovirtalaite seinäpistorasiaan.

Kaiutin kytkeytyy päälle automaattisesti.

Akun latauksen aikana CHARGE-merkkivalo syttyy oranssina. Akun lataaminen täyteen kestää noin 8 tuntia*, minkä jälkeen merkkivalo sammuu. Kaiutin tukee latausta USB-laitteesta, jonka lähtöteho on vähintään 1,5 A. Käytä lataukseen USB-standardin mukaista mikro-USB-kaapelia. Latausta muiden laitteiden kautta ei taata.

* Sammuta kaiuttimen virta ladataksesi akun USB-verkkovirtalaitteen avulla. Latauksen aikana kaiuttimen toimimista, kuten musiikin toistoa, ei taata.

Huomautus

 • Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, sisäisen akun virtataso saattaa pienentyä, vaikka kaiutin olisi liitetty seinäpistorasiaan. Jos haluat käyttää kaiutinta latauksen aikana, pienennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta. Muussa tapauksessa sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.

 • Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, sisäisen akun virtataso saattaa pienentyä, vaikka kaiutin olisi liitetty seinäpistorasiaan. Tämän tuloksena ääni pienenee. Tämä ei ole toimintahäiriö. Sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.

 • Virran enimmäissyöttö on alhaisempi, kun sisäisen akun virtataso on alhainen.

 • Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, myös kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla mukana toimitetun verkkovirtalaitteen tai USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) ja liittämällä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.

 • Älä lataa paikoissa, joissa kaiuttimeen saattaa roiskua vettä. Mukana toimitetun verkkovirtalaitteen ja kaiuttimen portit (USB/DC-IN) eivät ole vedenpitäviä tai pölytiiviitä.

 • Vaikka et aikoisi käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.