Kaiuttimen alustaminen

  • Kun kaiutin on kytketty päälle, paina ja pidä alhaalla (virta) ‑painiketta ja − (äänenvoimakkuus) ‑painiketta samanaikaisesti, kunnes neljään tilojen merkkivaloon syttyy vihreä valo.

    Alustus kestää noin 25 sekuntia. Kun alustus on valmis, kaiuttimeen kytkeytyy virta ja valot syttyvät.

    Kaiuttimen alustaminen poistaa kaikki tiedot, mukaan lukien Amazon Alexa ‑asetukset.