BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

Kun lopetat musiikin toistamisen BLUETOOTH-laitteella, tee jokin seuraavista toiminnoista katkaistaksesi BLUETOOTH-yhteyden.

  • Sammuta BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteelta. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

  • Sammuta BLUETOOTH-laite.

  • Sammuta kaiutin.

Vihje

  • Kun lopetat musiikin toistamisen, BLUETOOTH-yhteys saattaa keskeytyä automaattisesti BLUETOOTH-laitteesta riippuen.