Ääni pienenee käytön aikana

  • Ääni voi pienentyä seuraavissa tapauksissa. Tämä ei ole toimintahäiriö.

    • Sisäisten piirien suojelemiseksi tämä kaiutin on suunniteltu pienentämään äänenvoimakkuuden enimmäisasetusta, kun sisäisen uudelleenladattavan akun virtataso pienenee.

    • Kun sisäisen akun virtataso on alhainen pitkäaikaisen käytön ja korkean äänenvoimakkuuden käytön vuoksi, vaikka kaiutin olisi liitetty mukana toimitettuun verkkovirtalaitteeseen.

  • Jos ääni pienenee käytön aikana, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti.

    1. Sammuta kaiutin.

    2. Lataa sisäistä akkua riittävästi.