Tietoa merkkivaloista

CHARGE-merkkivalo (oranssi)

Sammuu Kaiuttimen lataus on valmis tai laturia, kuten mukana toimitettua verkkovirtalaitetta, ei ole liitetty.
Syttyy Kaiuttimen lataus on käynnissä.
Välkkyy hitaasti Sisäisen akun virtataso on alle 10 % ja se on ladattava.
Välkkyy 3 kertaa ja sammuu Jos kytket kaiuttimen päälle, mutta se sammuu, kun merkkivalo välkkyy 3 kertaa, sisäisessä uudelleenladattavassa akussa ei ole yhtään virtaa jäljellä. Lataa kaiutin.

Huomautus

  • Käytössä oleva kaiutin voidaan ladata, jos se on liitetty seinäpistorasiaan mukana toimitetun verkkovirtalaitteen avulla. Tällöin sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin käyttöolosuhteista riippuen. Tämän vuoksi kaiuttimen sammuttamista latauksen ajaksi suositellaan.

  • Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, sisäisen akun virtataso saattaa pienentyä, vaikka kaiutin olisi liitetty seinäpistorasiaan. Tämän tuloksena ääni pienenee. Tämä ei ole toimintahäiriö. Sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.

  • Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, myös kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla mukana toimitetun verkkovirtalaitteen tai USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) kaiuttimesta ja liittämällä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 ℃ – 35 ℃. Lataa sitten sisäinen akku uudelleen.

(virta) ‑merkkivalo

Sammuu Kaiutin kytkeytyy pois päältä.
Syttyy (vihreä) Kaiutin kytkeytyy päälle. Äänitilaksi asetetaan STANDARD.
Syttyy (valkoinen) Kaiutin kytkeytyy päälle. EXTRA BASS ‑tila tai LIVE SOUND ‑tila asetetaan. Ostohetkellä EXTRA BASS on asetettuna.
Välkkyy (valkoinen tai vihreä)
Joka kerran, kun painat – (äänenvoimakkuus) ‑painiketta tai + (äänenvoimakkuus) ‑painiketta, merkkivalo välkkyy kerran.
Kun käytät – (äänenvoimakkuus) ‑painiketta tai + (äänenvoimakkuus) ‑painiketta ja äänenvoimakkuus asetetaan alhaisimmalle (0) tai korkeimmalle (50) tasolle, merkkivalo välkkyy 3 kertaa.
Kun sisäisen akun virtataso on alle 10 %, merkkivalo välkkyy hitaasti (vihreänä tai valkoisena). Lataa kaiutin.
Jos kytket kaiuttimen päälle, mutta se sammuu, kun merkkivalo välkkyy 3 kertaa (vihreänä tai valkoisena), sisäisessä uudelleenladattavassa akussa ei ole yhtään virtaa jäljellä. Lataa kaiutin.
Kaiuttimen alustus on käynnissä.

(mikrofonin mykistys) ‑merkkivalo

Sammuu Sisäänrakennetut mikrofonit kytketään päälle.
Syttyy (punainen) Sisäänrakennetut mikrofonit kytketään pois päältä.

(BLUETOOTH) ‑merkkivalo

Syttyy Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.
Välkkyy nopeasti

Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

LINK-merkkivalo

Sammuu Yhteystietoja ei löydy.
Syttyy (vihreä) Kaiutin on yhdistetty verkkoon 5 GHz- tai 2,4 GHz ‑taajuusalueella.
Syttyy (oranssi) Kaiutin on yhdistetty verkkoon ainoastaan 2,4 GHz ‑taajuusalueella.
Välkkyy (vihreä) Kaiutin on vaihtamassa Wi-Fi 5 GHz: POIS ‑tilasta Wi-Fi 5 GHz: PÄÄLLÄ ‑tilaan.
Välkkyy (oranssi) Kaiutin on vaihtamassa Wi-Fi 5 GHz: PÄÄLLÄ -tilasta Wi-Fi 5 GHz: POIS ‑tilaan.
Välkkyy 3 kertaa (valkoinen) Ohjelmiston päivitys on valmis.

LIVE-merkkivalo

Syttyy LIVE SOUND ‑tila asetetaan.
Sammuu STANDARD ‑tila (EXTRA BASS ‑tehosteet ja LIVE SOUND ‑tehosteet ovat pois päältä) tai EXTRA BASS ‑tila asetetaan.

Tilojen merkkivalot

Välkkyy (sininen)
Kun jokainen neljästä merkkivalosta välkkyy peräkkäin vasemmalta oikealle, ohjelmistoa asennetaan kaiuttimeen.
Kaikki syttyvät (vihreä) Kaiuttimen alustus on käynnissä.