Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa paria

  • Tuo BLUETOOTH-laite lähemmäs kaiutinta kuin 1 m.

  • Olet ehkä alustanut kaiuttimen. Kaiuttimen alustamisen vuoksi kaiutin ei ehkä pysty muodostamaan BLUETOOTH-yhteyttä BLUETOOTH-laitteen kanssa. Poista tässä tapauksessa kaiuttimen laitetiedot BLUETOOTH-laitteelta ja tee parinmuodostuksen menettely uudestaan.

  • Päivitä yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen ohjelmisto.