Huomautuksia lataamisesta

Sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöaika

 • Vaikka et aikoisi käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.

 • Jos kaiutinta ei käytetä pitkään aikaan, sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.

 • Sisäisellä uudelleenladattavalla akulla on tietty käyttöaika. Ajan ja sisäisen akun useamman käyttökerran myötä sisäisen uudelleenladattavan akun kapasiteetti heikkenee hitaasti. Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, vaikka se olisi ladattu täyteen, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

 • Sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöaika vaihtelee riippuen käytöstä, ympäristöstä ja säilytystavasta.

Vaara

Kun kaiutin havaitsee seuraavista syistä johtuvan ongelman sisäistä akkua ladattaessa, CHARGE-merkkivalo (oranssi) sammuu, vaikka lataus ei olisi valmis.

 • Ympäristön lämpötila on korkeampi tai matalampi kuin 5 °C – 35 °C.

 • Sisäisessä akussa on ongelma.

 • Kun sisäisen akun lataus kestää kauan.

Huomautus

 • Latausaika vaihtelee sisäisen akun käyttöolosuhteista riippuen.

 • Lataa kaiutin, kun ympäristön lämpötila on 5 °C – 35 °C.

 • Kaiutin lämpenee latauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.

 • Vältä altistamasta kaiutinta äkillisille lämpötilan vaihteluille, suoralle auringonvalolle, usvalle, hiekalle, pölylle tai mekaanisille iskuille. Älä myöskään koskaan jätä kaiutinta suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.

 • Käytössä oleva kaiutin voidaan ladata, jos se on liitetty seinäpistorasiaan. Tällöin sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin käyttöolosuhteista riippuen. Tämän vuoksi kaiuttimen sammuttamista latauksen ajaksi suositellaan.

 • Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa lämpötiloissa. Jos lataus kestää pitkään, myös kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla mikro-USB-kaapelin kaiuttimesta ja liittämällä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.