Yhteyden muodostaminen verkkoon Wi-Fi®-yhteyden kautta ei onnistu

 • Varmista, että älypuhelin/iPhone on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla älypuhelimen/iPhonen mukana toimitetut käyttöohjeet.

 • Varmista, että kaiutin on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin älypuhelin/iPhone. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla älypuhelimen/iPhonen mukana toimitetut käyttöohjeet.

 • Varmista, että Wi-Fi-reititin (tukiasema) on kytketty päälle.

 • Kun käytössä on Wi-Fi-yhteys, tuo kaiutin ja Wi-Fi-reititin (tukiasema) lähemmäs toisiaan ja tee Wi-Fi-asetukset uudelleen.

 • Varmista, että Wi-Fi-reitittimen (tukiaseman) asetukset ovat oikein. Jos Wi-Fi-reitittimen SSID-piilotustila on kytketty päälle, kytke se pois päältä. Saat yksityiskohtaiset ohjeet Wi-Fi-reitittimen asetuksista lukemalla reitittimen mukana toimitetut käyttöohjeet.

 • Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, vaikka Wi-Fi-reitittimelle tarkoitettu SSID on valittu, varmista, että käytössä on oikea salasana (salausavain).

  • Salasana (salausavain) on kirjainkoon huomioiva. Varmista, että tarkastat kunkin kirjaimen kirjoittaessasi SSID-tunnusta. SSID ei hyväksy kaksitavuisia merkkejä. Varmista, että kirjoitat yksitavuisia merkkejä.

  • Esimerkkejä hämmennystä aiheuttavista merkeistä:

   I (iso I)” ja ”l (pieni L)”

   0 (numero 0)” ja ”O (iso O)”

   d (pieni D)” ja ”b (pieni B)”

   9 (numero 9)” ja ”q (pieni Q)”

 • Tuo Wi-Fi-reititin lähemmäs kaiutinta. Laitteet, joissa käytetään 2,4 GHz ‑taajuusaluetta, kuten mikroaaltouunit, BLUETOOTH-laitteet ja langattomat digitaaliset laitteet, voivat estää kaiutinta muodostamasta langattoman yhteyden. Siirrä kaiutin kauemmas tällaisista laitteista tai kytke ne pois päältä.

 • Kaiutin ei tue IEEE 802.11ac ‑standardia. Käytä langattomaan yhteyteen 2,4 GHz ‑taajuusaluetta (11b, 11g tai 11n) tai 5 GHz ‑taajuusaluetta (11a tai 11n).

 • Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu edes oikeilla asetuksilla, kokeile seuraavaa.

  • Kytke tukiasema (Wi-Fi-reititin) pois päältä, odota hetki ja kytke se uudelleen päälle.

  • Kytke kaiutin pois päältä, odota hetki ja kytke se uudelleen päälle.