Musiikin kuunteleminen yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen kautta

Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta ja käyttää sitä kaiuttimen avulla BLUETOOTH-yhteyden kautta, jos se tukee seuraavia BLUETOOTH-profiileita.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Mahdollistaa korkealaatuisen äänisisällön kuuntelemisen langattomasti.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiston, tauotuksen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymisen.

Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Lue myös BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

 • Varmista etukäteen, että BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus on asetettu kohtuulliselle tasolle, jotta kaiuttimesta ei kuulu yhtäkkistä voimakasta ääntä.

 • BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen ei ehkä ole mahdollista BLUETOOTH-laitteella, kun toisto laitteella on keskeytetty/tauotettu.

 • Tämä kaiutin ei tue BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) / HSP (Headset Profile), joka sallii hands-free-puhelut BLUETOOTH-matkapuhelimella.

 1. Varmista BLUETOOTH-laitteelta, että BLUETOOTH-yhteys on muodostettu kaiuttimen kanssa.
 2. Aloita musiikin toistaminen BLUETOOTH-laitteelta.
 3. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen – (äänenvoimakkuus) ‑painiketta tai + (äänenvoimakkuus) ‑painiketta tai käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.

  Kun painat kaiuttimen – (äänenvoimakkuus) ‑painiketta tai + (äänenvoimakkuus) ‑painiketta tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella, (virta) ‑merkkivalo välkkyy kerran tai 3 kertaa.

  Käyttämästäsi BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen (virta) ‑merkkivalo ei ehkä välky, vaikka säätäisit äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella.

  Vihje

  • Kaiutin ei ehkä tunnista äänikomentoja äänekkäissä tai voimakkaalle tuulelle tai kaiuille (äänen heijastumiselle) altistuvissa paikoissa. Jos näin tapahtuu, paina ja pidä alhaalla (toisto) ‑painiketta, kunnes kaiutin reagoi (noin 3 sekunnin ajan). Tämä toiminto on sama kuin sanoisit kaiuttimelle ”Alexa”.

  Voit käyttää (toisto) ‑painiketta toiston aikana suorittaaksesi seuraavat toiminnot.

  Tauota

  Tauota painamalla (toisto) ‑painiketta toiston aikana. Peruuta tauotus painamalla sitä uudelleen.

  Siirry seuraavan kappaleen alkuun

  Paina (toisto) ‑painiketta nopeasti kaksi kertaa toiston aikana.

  Siirry nykyisen tai edellisen kappaleen alkuun*

  Paina (toisto) ‑painiketta nopeasti 3 kertaa toiston aikana.

  * Kautin toimii eri tavoin riippuen käytetystä BLUETOOTH-laitteesta.

Huomautus

 • Jos tiedonsiirto-olosuhteet ovat heikot, BLUETOOTH-laite saattaa reagoida kaiuttimen toimintoihin virheellisesti.

 • Kun käytät laitetta hyvin kuumissa paikoissa, äänenvoimakkuus saattaa pienentyä sisäisen akun suojelemiseksi.

 • Jos sisäisen akun virtataso on alhainen, kaiuttimen äänenvoimakkuuden enimmäistaso pienenee.

 • BLUETOOTH-laitteesta riippuen äänenvoimakkuuden säätäminen tai äänentoistoasetuksen asettaminen yhdistetyllä laitteella voi olla tarpeen.

 • Huminaa tai kohinaa voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä.

 • Videoiden katselua BLUETOOTH-yhteyden kautta ei suositella. Videossa ja äänessä esiintyy pieniä kohdistusvirheitä.