Virran sammuttaminen

  1. Paina(virta) ‑painiketta.

    (virta) ‑merkkivalo sammuu.

Huomautus

  • Kun hälyttimen/ajastimen asetukset määritetään Amazon Alexaan, älä kytke virtaa pois. Kun kaiutin kytketään pois päältä, hälytin/ajastin ei ehkä toimi kunnolla.