Verkossa toimivaan musiikin jakelupalveluun ei voi yhdistää

  • Varmista, että Wi-Fi-reititin (tukiasema) on kytketty päälle.

  • Jos Wi-Fi-verkkoon on muodostettu yhteys, aseta kaiutin Wi-Fi-reitittimen (tukiaseman) lähelle ja tee sitten asetukset uudelleen.

  • Jos internetpalveluntarjoajasi kanssa solmimasi sopimus antaa muodostaa internetyhteyden vain 1 laitteelle kerrallaan, kaiutin ei voi muodostaa yhteyttä internetiin, jos jollain toisella laitteella on jo yhteys. Ota yhteyttä televiestintäoperaattoriisi tai internetpalveluntarjoajaasi.

  • Jos olet kytkenyt älypuhelimen tai vastaavan laitteen pois päältä, odottanut hetken ja kytkenyt sen uudelleen päälle, avaa ”Sony | Music Center” ‑sovellus uudelleen.

  • Varmista, että älypuhelimeen tai vastaavaan laitteeseen on asennettu yhteensopiva musiikkisovellus.

  • Varmista, että käytät yhteensopivan musiikkisovelluksen uusinta versiota.