Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteiden avulla

Kun pari muodostetaan kahden tai useamman BLUETOOTH-laitteen kanssa, tee seuraava menettely kullekin laitteelle.

Varmista, että toimit seuraavasti ennen kaiuttimen käyttämistä:

 • Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n päähän kaiuttimesta.
 • Liitä kaiutin seinäpistorasiaan verkkovirtalaitteen (toimitettu mukana) avulla tai lataa sisäistä akkua riittävästi.
 • Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä kaiuttimeen yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla toiston laitteelta.
 • Parittaisesta BLUETOOTH-laitteesta riippuen BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuus voidaan synkronoida kaiuttimen äänenvoimakkuuden kanssa, kun aloitat musiikin toistamisen BLUETOOTH-yhteyden muodostamisen jälkeen.
 1. Paina ja pidä alhaalla (virta)/ PAIRING ‑painiketta noin 3 sekunnin ajan, kunnes kaiuttimesta kuuluu merkkiääni ja (BLUETOOTH) ‑merkkivalo välkkyy nopeasti sinisenä.

  Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

 2. Tee parinmuodostuksen menettely BLUETOOTH-laitteella kaiuttimen havaitsemiseksi.

  Kun BLUETOOTH-laitteen näytölle ilmestyy luettelo havaituista laitteista, valitse kaiutin, jonka määritit Wi-Fi-yhteyttä varten.

  2 saman nimistä laitetta saattaa ilmestyä BLUETOOTH-laitteen näytölle. Jos näin käy, kokeile muodostaa yhteys molempiin.

  Jos todennusavainta* pyydetään BLUETOOTH-laitteella, kirjoita ”0000”.

  * Todentamisavainta voidaan kutsua myös ”salakoodiksi”, ”PIN-koodiksi”, ”PIN-numeroksi” tai ”salasanaksi”.

 3. Noudata BLUETOOTH-laitteen näytön ohjeita muodostaaksesi BLUETOOTH-yhteyden.

  Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kaiuttimesta kuuluu merkkiääni ja (BLUETOOTH) ‑merkkivalo lakkaa välkkymästä ja pysyy valaistuna.

Vihje

 • Saat lisätietoja BLUETOOTH-laitteen käyttämisestä lukemalla BLUETOOTH-laitteen käyttöohjeet.

Huomautus

 • Kaiutin poistuu BLUETOOTH-parinmuodostustilasta noin 3 minuutin kuluessa ja (BLUETOOTH) ‑merkkivalo sammuu. Jos kaiutin poistuu BLUETOOTH-parinmuodostustilasta ennen kuin teet menettelyn loppuun, toista menettely vaiheesta alkaen.

 • Kun kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:

  • Parinmuodostuksen tiedot poistetaan esim. korjaustöiden vuoksi.

  • Kaiuttimen parinmuodostustiedot poistetaan BLUETOOTH-laitteelta.

  • Kaiutin alustetaan.

   Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan.

 • Videoiden katselua BLUETOOTH-yhteyden kautta ei suositella. Videossa ja äänessä esiintyy pieniä kohdistusvirheitä.
 • Tämä kaiutin ei tue BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) / HSP (Headset Profile), joka sallii hands-free-puhelut BLUETOOTH-matkapuhelimella.