Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava pari, jotta BLUETOOTH-yhteys voidaan muodostaa ensimmäisen kerran. Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.

Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1


Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

 • Aseta tietokone enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.

 • Liitä kaiutin seinäpistorasiaan verkkovirtalaitteen (toimitettu mukana) tai USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai lataa sisäistä akkua riittävästi.

 • Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

 • Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä tietokoneen ja siihen yhdistetyn kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla toiston.

 • Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.

  Jos tietokoneeseesi asetettu kaiuttimen asetus on (mykistys), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

  • Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:

 1. Valmistaudu etsimään kaiutin tietokoneelta.

  Windows 10

  Valitse [(Action Center)] – [Connect] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.

  Windows 8.1

  Napsauta oikealla painikkeella [Start] ja vielä [Control Panel].

  Kun [All Control Panel Items] tulee näkyviin, valitse [Devices and Printers].

  Jos [Control Panel] ‑näyttö tulee näkyviin [All Control Panel Items] ‑näytön sijasta, valitse [Large icons] tai [Small icons], joka sijaitsee [View by] ‑valikossa näytön oikeassa yläkulmassa.

  Windows 7

  Napsauta [Start]-painiketta ja vielä [Devices and Printers].

 2. Kytke kaiutin päälle.

  (virta) ‑merkkivalo syttyy valkoisena*1.

  *1 Äänitilasta riippuen (virta) ‑merkkivalon väri vaihtelee. Saat lisätietoja lukemalla seuraavan aiheen.
  Tietoa merkkivaloista

 3. Paina ja pidä alhaalla (virta)/ PAIRING ‑painiketta noin 3 sekunnin ajan, kunnes kaiuttimesta kuuluu merkkiääni ja (BLUETOOTH) ‑merkkivalo välkkyy nopeasti sinisenä.

  Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

 4. Etsi kaiutin tietokoneelta.

  Kaiuttimen yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta

  Windows 10 / Windows 8.1

  1. Valitse [Connect] Toimintokeskuksesta näytön oikeassa alareunassa.

  2. Valitse Wi-Fi-yhteyttä varten määrittämäsi kaiuttimen nimi.

   Jos kaiuttimen nimi ei tule näkyviin, toista menettely vaiheesta alkaen.

   Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys luodaan automaattisesti ja [Connected music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen.

  Windows 7

  1. Napsauta [Add a device].

  2. Valitse Wi-Fi-yhteyttä varten määrittämäsi kaiuttimen nimi ja napsauta [Next].

   Jos todentamisavain*2 vaaditaan, kirjoita ”0000”.

   Jos kaiuttimen nimi ei tule näkyviin, tee menettely uudelleen vaiheesta alkaen.

   *2 Todentamisavainta voidaan kutsua myös ”salakoodiksi”, ”PIN-koodiksi”, ”PIN-numeroksi” tai ”salasanaksi”.

  3. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, napsauta [Close].

   Tietokone aloittaa ohjaimen asentamisen.

   ”-merkki tulee näkyviin kaiuttimen kuvakkeen vasempaan alareunaan asennuksen aikana. Kun ””-merkki katoaa, ohjaimen asennus on valmis. Siirry vaiheeseen.

 5. Rekisteröi kaiutin tietokoneeseen.

  Windows 10

  Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja [Connected music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen.

  Windows 8.1

  1. Napsauta oikealla painikkeella Wi-Fi-yhteyttä varten määrittämäsi kaiuttimen nimeä kohdassa [Devices] ja valitse [Sound settings] näkyviin tulevasta valikosta.

  2. Varmista kaiuttimen nimi [Sound]-näytöllä.

   • Jos kaiuttimen kuvakkeessa on valintamerkki (vihreä), siirry vaiheeseen.

   • Jos kaiuttimen kuvakkeessa ei näy valintamerkkiä (vihreää), siirry seuraavaan vaiheeseen (alavaihe 3).

   • Jos Wi-Fi-yhteyttä varten määrittämäsi kaiuttimen nimi ei tule näkyviin, napsauta oikealla painikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse [Show Disabled Devices] näkyviin tulevasta valikosta. Siirry tämän jälkeen seuraavaan vaiheeseen (alavaihe 3).

  3. Napsauta oikealla painikkeella kaiuttimen nimeä ja valitse [Connect] näkyviin tulevasta valikosta.

   Kun kaiutin on yhdistetty, valintamerkki ilmestyy kaiuttimen kuvakkeeseen [Sound]-näytöllä. Siirry vaiheeseen.

   Jos et voi napsauttaa kaiuttimen [Connect]-valintaa, valitse [Disable] siitä [Default Device] ‑kohdasta, jossa on tällä hetkellä valintamerkki (vihreä).

  Windows 7

  1. Kaksoisnapsauta Wi-Fi-yhteyttä varten määrittämäsi kaiuttimen nimeä [Devices]-kohdassa.

  2. Napsauta [Listen to Music].

   Kun kaiuttimeen on muodostettu yhteys, näkyviin tulee valintamerkki.

 6. Varmista, että BLUETOOTH-yhteys on valmis.

  Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kaiuttimesta kuuluu merkkiääni ja (BLUETOOTH) ‑merkkivalo lakkaa välkkymästä ja pysyy valaistuna.

Vihje

 • Yllä olevat ohjeet on annettu vain viitteeksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet. Toimivuutta kaikkien tietokoneiden yhteydessä ei kuitenkaan taata. Takuu ei myöskään kata käyttöä itse koottujen tietokoneiden kanssa.

Huomautus

 • LIGHT-painike on käytössä vain, kun laite on yhdistetty BLUETOOTH-yhteyden tai Wi-Fi-yhteyden kautta.

 • Kaiutin poistuu BLUETOOTH-parinmuodostustilasta noin 3 minuutin kuluessa ja (BLUETOOTH) ‑merkkivalo sammuu. Jos kaiutin poistuu BLUETOOTH-parinmuodostustilasta ennen kuin teet menettelyn loppuun, toista menettely vaiheesta alkaen.

 • Kun kaiuttimen ja tietokoneen välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:

  • Parinmuodostuksen tiedot poistetaan esim. korjaustöiden vuoksi.

  • Kaiuttimen parinmuodostustiedot poistetaan tietokoneelta.

  • Kaiutin alustetaan.

   Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan.

 • Kaiuttimen todentamisavain on ”0000”. Jos todentamisavaimeksi asetetaan tietokoneella jokin muu kuin ”0000”, parinmuodostus kaiuttimen kanssa epäonnistuu.