Wi-Fi 5 GHz ‑taajuusalueen poistaminen käytöstä

Maastasi tai alueestasi riippuen Wi-Fi 5 GHz ‑taajuusaluetta käyttävien langattomien laitteiden käyttäminen ulkotiloissa voi olla lailla kielletty.

Poista Wi-Fi 5 GHz ‑taajuusalue käytöstä tällä kaiuttimella noudattamalla seuraavia ohjeita.

  • Wi-Fi 5 GHz ‑taajuusalueen poistaminen käytöstä

    Paina ja pidä alhaalla LIVE/ STANDARD ‑painiketta ja LIGHT/ BATTERY ‑painiketta samanaikaisesti, kunnes LINK-merkkivalo välkkyy oranssina (noin 4 sekuntia).

    Wi-Fi 5 GHz ‑taajuusalue on poistettu käytöstä.

  • Wi-Fi 5 GHz ‑taajuusalueen ottaminen käyttöön

    Paina ja pidä alhaalla LIVE/ STANDARD ‑painiketta ja LIGHT/ BATTERY ‑painiketta samanaikaisesti, kunnes LINK-merkkivalo välkkyy vihreänä (noin 4 sekuntia).

    Wi-Fi 5 GHz ‑taajuusalue on otettu käyttöön.

Saat yksityiskohtaiset ohjeet Wi-Fi-asetuksista lukemalla Wi-Fi-reitittimen mukana toimitetut käyttöohjeet.