Kaiutin ei näy laitteen valintanäytöllä ”Sony | Music Center” ‑sovelluksessa

 • Tarkista Wi-Fi-yhteys.

 • Ota Wi-Fi-asetukset käyttöön älypuhelimella tai vastaavalla laitteella.

 • Jos käytät Wi-Fi-reitittimen tietosuojaerotintoimintoa tai verkkoerotustoimintoa, kaiutin ei ehkä voi käyttää Wi-Fi-reititintä. Poista nämä toiminnot käytöstä. Katso lisätietoja asetusten vahvistamisesta ja tekemisestä Wi-Fi-reitittimen käyttöohjeista.

 • Varmista, että kaiutin ja älypuhelin tai vastaava laite, johon ”Sony | Music Center” on asennettu, on yhdistetty saman SSID:n kautta kuin Wi-Fi-reititin.

  Oikein

  (Kaiutin () ja älypuhelin () on yhdistetty saman SSID:n () kautta Wi-Fi-reitittimeen, joten ne on yhdistetty samaan verkkoon.)

  Tässä tilassa voit käyttää kaiutinta ”Sony | Music Center” ‑sovelluksen kautta älypuhelimella tai vastaavalla laitteella.

  Väärin

  (Kaiutin () ja älypuhelin () on yhdistetty eri SSID:n kautta Wi-Fi-reitittimeen (mobiilireitittimeen jne. ), joten ne on yhdistetty eri verkkoihin.)

  Tässä tilassa et voi käyttää kaiutinta ”Sony | Music Center” ‑sovelluksen kautta älypuhelimella tai vastaavalla laitteella.

  : Internet

  : Modeemi

  : Wi-Fi-reititin

  : Kaiutin

  : Älypuhelin jne.

  Jos haluat käyttää kaiutinta älypuhelimen kautta toisesta huoneesta, mutta älypuhelimen yhdistäminen suoraan samaan Wi-Fi-reitittimeen kuin kaiutin osoittautuu hankalaksi, luo jaettu yhteys käyttämällä verkkokeskitintä tai infrastruktuuritilaan asetettua Wi-Fi-tukiasemaa.

  Jos asut asuinrakennuskompleksissa (kuten huoneistossa tai osakehuoneistossa), siinä voi mahdollisesti jo olla Wi-Fi-reitittimiä, joista kulkee linja jokaiseen huoneeseen. Kysy verkon ylläpitäjältä, miten tällainen verkko on määritetty.